Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Wilhelm Blumenhagen (1781-1839)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Blumenhagen, W.: Ridderen og hans Skytsengel. En Ridderfortælling fra Trediveaarskrigens Tid. Overs. af L. J. Flamand. Kbh., 1828. 144 sider (1828, roman) EMP1714 BD4:sp455
Detaljer
oversat af L.J. Flamand (1800-1879)
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes i 2 forskellige udgaver, den ene med undertitlen: Historisk-romantisk Malerie fra Trediveaarskrigens Tider.
 Bog Blumenhagen, P. W. G. A.: Blodmarken ved Waterloo eller den retskafne Husar. Samt nogle historiske Scener af Oversvømmelsen 1825. Frit overs. ved C. Schumacher. ♦ 1832. 74 sider (1832, roman) EMP1715
originaltitel: ?
oversat af Caspar Schumacher (1794-1851)
 Bog Blumenhagen, P. W. G. A.: Hannovers Spartanere. Historiskromantisk Fortælling. Overs. af A. C. Clausen. ♦ 1837. 88 sider (1837, roman) EMP1716
originaltitel: Hannovers Spartaner
Detaljer
oversat af Andreas Christian Clausen, f 1800 (1800-1846)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på tysk i: Orphea. Taschenbuch für 1829, side 1-100.
 Bog Blumenhagen, Wilhelm: [indgår i antologien: Noveller af berømte Forfattere [a]] Roblerne. Tyroler-Billeder (1838, novelle(r)) EMP1586
oversat af J.H. Halvorsen (1812-1890)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden