Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Friedrich Schulz (1762-1798)

Sprog: tysk

0000  Web Link Omtale i elektronisk form: de.wikisource.org

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Schulz, Fr.: Nyeste Charakter Skilderie, Leopoldine. Efter den ny Udg. af Tydsk overs. ved Anders Haysen. Sælges til Pige-Understøttelsen. ♦ 1792. 452 sider (1792, roman) EMP2761 BD4:sp471
originaltitel: Leopoldine, 1790
Detaljer
oversat af Andreas Haysen (f. 1765)
kollaps Noter
 note til oversat titel Forrest indsat 16 upaginerede sider: [Tilegnelse til "Kronprinsessen Marie Sophie Frederike" signeret "D. Fredrik Ekkard, Kgl. Bibliothek-Secretaire"] (4 sider). Fortale (6 sider). Efterretning om Pige-Understøttelses-Selskabet (2 sider). Fortegnelse over Subscribenter (4 sider).
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 1, på:  Link til ekstern webside Universitäts und Stadtbibliothek Köln
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 2, på:  Link til ekstern webside Universitäts und Stadtbibliothek Köln
 Bog Schulz, Fr.: Moriz. En lille Roman. Overs. af W. Obdrup. Et Sidestykke til Leopoldine. ♦ 1800. Deel [1]-2, 356 sider (fortløbende pagineret) (1800, roman) EMP2762 BD4:sp471
originaltitel: Moritz, 1785
Detaljer
oversat af W.A. Obdrup (1779-1810)
kollaps Noter
 note til titel På tysk udkom Moritz først (1785), så derfor er det Leopoldine (1790), der er skrevet som et sidestykke til Moritz.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Universitäts und Stadtbibliothek Köln

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden