Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Pietro Antonio Maria Zani (1748-1821)

Sprog: italiensk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (italiensk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Zani, Pietro Ant.]: Skibbruddet ved Cypren. Et musicalsk Hyrdestykke, skrevet gandske nyt, til at opføres paa den Kongelige Danske Skueplads i Kiøbenhavn, i Begyndelsen af Aaret 1764. Oversadt paa Dansk af R. Soelberg, Dandsere ved de Kongelige Skuespil. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Lars Nielsen Svare, 1764. 95 sider (1764, dramatik) BD4:sp421 👓
originaltitel: Naufragio di Cipro
Detaljer
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
kollaps Noter
 note til oversat titel Øverst på titelbladet: Il naufragio di Cipro. Dramma pastorale per musica, nuovamente composto per essere rappresentato sul Regio Teatro di Copenaga, nel carnevale dell' Anno 1764.
 note til oversat titel Side [5] bl.a.: Poesien er gandske nye skrevet til at opføres paa dette Theatre, af Monsr. Pietro Antoni Zani; En Bologneser, Arcadisk Poet og Academicus.
Musiqven er gandske nye componeret af Monsr. Joseph Sarti, Capelmester i Hans Majestets Tieneste, Kongen til Dannemark og Norge etc.
Dansene ere inventerede og componerede af Monsr. Johan Anthon Sacco.
De nye Decorationer ere inventerede af Monsr. Peter Cramer.
Klædedragterne ere forfærdigede under Opsigt af Monsr. Joseph Mazzioli.
 note til oversat titel I Bibliotheca Danica er titlen anført som: Skibbruddet ved Cypern.
 note til oversat titel Parallel dansk og italiensk tekst.
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Library of Congress

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden