Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jean Charles Thibault de la Veaux (1749-1827)

Sprog: fransk
(henvisning) la Veaux, Jean Charles Thibault de

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog la Veaux, J. C. T. de: Nætterne paa Landet. I det franske Sprog forfattede af de La Veaux, og overs. paa Dansk af N. Rosenfeldt. Kbh., 1786 (1786, roman) BD4:sp491
originaltitel: Les nuits champêtres, 1784
oversat af Niels Rosenfeldt (1761-1804)
 Bog anonym [La Veaux]: Eusebius eller hvad Frugt man høster af Dyden i vore Tider. Oversat af det Franske [ved Pet. Andr. Heiberg]. ♦ Kiøbenhavn, Sønnichsens Forlag, 1787. 190 sider (1787, roman) BD4:sp491
Detaljer
oversat af P.A. Heiberg (1758-1841)
kollaps Noter
 note til titel Hertil udkom: [P.A. Heiberg:] Beviis, at Herr K. L. Rahbek ikke besidder de fornødne Egenskaber enten til at være Recensent eller Oversætter, i Anledning af hans Recension over Eusebius m. m. samt hans Oversættelse af Figaros Giftermaal m. m. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Johan Friderich Morthorst, 1787. 45 sider.
 note til titel Hertil udkom: K.L. Rahbek: Svar paa det første litteraire Product af J.F. Morthorst's Presse. ♦ [1787]. 20 sider.
 note til titel Hertil udkom: [P.A. Heiberg] Ultimatum til Hr. K. L. Rahbek fra Oversætteren af Eusebius. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Johan Friderich Morthorst, 1787. 16 sider.
 note til titel Heibergs oversættelse danne 1813 grundlag for en svensk oversættelse: Eusebius eller Drygdens Løn nu för tiden. Öffwersättning [från Danskan efter Pet. Andr. Heiberg]. ♦ Stockh., 1813.
 anmeldelse Kjøbenhavnske Efterretninger om lærde Sager, 1787, nr 33, side 519 [Anmeldelse af K.L. Rahbek].

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden