Anmeldelser i årbøger, tidsskrifter og aviser

Liste over anmeldelser.
For avisers vedkommen er registreringen for det meste baseret på gennemgang af disse i Mediestream eller i avisens arkiv.
Nogle registreringer er baseret på bibliografier og andre sekundære registreringer.

Min registrering er påbegyndt, men er endnu meget mangelfuld.


Det nittende Aarhundrede (tidsskrift) (1874-77). Maanedsskrift for Literatur og Kritik. Udgivet af Georg Brandes og Edvard Brandes. ♦ 1874-77. [Bind 1-6]
Adresseavisen (avis) (1759-1909). ♦ 1759-1909
Aftenbladet (avis) (1887-1959). ♦ København, 1887-1959
Aftenposten (avis) (1873-1931)
Aktuelt (avis) (1959-87)
Arbejderbladet (avis) (1921-41)
Athene (tidsskrift) (1813-17). Et Maanedsskrift. ♦ Gyldendalske Boghandlings Forlag, 1813-17. 1.-9. Bind
Berlingske Aften (avis) (1913-)
Berlingske Tidende (avis) (1749-). ♦ 1749-
Bogens Verden (tidsskrift) (1918-). Tidsskrift for dansk Oplysningsarbejde. Redig. af Th. Døssing under Medvirken af Anton Olsen (Thyregod). Udg. af Dansk Biblioteksforening og Studiekredsforening ♦
Bogrevyen (tidsskrift) (1943-47). Maanedsskrift for Litteratur og Bogvæsen. Redaktion: Folmer Christensen, Hagmund Hansen
Bogsamlingsbladet (tidsskrift) (1906-)
Bornholms Avis (avis) (1844-1957)
Bornholms Social-Demokrat (avis) (1902-)
Bornholms Tidende (avis) (1866-)
B. T. (avis) (1916-)
Corsaren (tidsskrift) (1840-55)
Dagbladet (avis) (1851-1930). ♦ København, 1851-1930
Dagbladet Hejmdal (avis) (1879-99)
Dagen (avis) (1803-43)
Dagens Nyheder (avis) (1868-1961)
Dags-Telegraphen (avis) (1864-91). ♦ 1864-91
Dania (tidsskrift) (1890-1903). Tidsskrift for Folkemål og Folkeminder. Udgivet for Universitets-Jubilæets danske Samfund af Otto Jespersen og Kristoffer Nyrop
Dannebrog (avis) (1892-1910). ♦ 1892-1910
Dannevirke (avis) (1838-64)
Dannevirke (avis) (1868-1975)
Dannora (tidsskrift) (1836). For Critik og Anticritik. Redigeret og udgivet af Joh. Nik. Høst. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papiirhandler C. Steen, 1836. Første Bind, 394 [1] sider. (Trykkeri: Trykt i Bendixens Enkes Bogtrykkeri ved M.C. Werner)
Dansk Litteratur-Tidende (tidsskrift) (1811-36)
Demokraten (avis) (1884-1974). ♦ Aarhus, 1884-1974.
Edda (tidsskrift) (1914-). Nordisk tidsskrift for litteraturforskning
Ekstrabladet (avis) (1904-)
Esbjerg Avis (avis) (1890-1918)
Esbjerg Folkeblad (avis) (1889-1900)
Familievennen (tidsskrift) (1877-83). Underholdende Billedblad for Hjemmet. Redigeret af Fr. Winkel Horn (senere N.C. Rom og sidst V. Østergaard). ♦ 1877-83. Aargang 1877-1883 [1.-7. Aargang]
Fjerritslev Avis (avis) (1899-)
Flyveposten (avis) (1845-70). ♦ 1845-70
Folkebladet Sydjylland (avis) (1889-1993)
Folketidenden (avis) (1874-93)
Folkets Avis (avis) (1860-84)
Folkets Avis (avis) (1897-1928)
For Ide og Virkelighed (tidsskrift) (1869-73). ♦ 1869-73
For Romantik og Historie (tidsskrift) (1868-90). ♦ Kjøbenhavn, [Udgiveren] (P.G. Philipsen, Hovedkommissionair), 1868-90. 1.-45. Bind
Forposten (avis) (1843-44)
Fredericia Dagblad (avis) (1881-90). Politiks-, Nyheds- og Avertissements-Tidende
Fredericia Dagblad (avis) (1890-). Folketidende for Fredericia og Omegn
Fredericia Social-Demokrat (avis) (1898-1948)
Frederiksborg Amts Avis (avis) (1874-). ♦ Hillerød, 1874-.
Frederikshavns Avis (avis) (1853-1975)
Fremad (tidsskrift) (1936-89). Ungdommens blad. Udgivet af Danmarks kommunistiske Ungdom
Fyns Social-Demokrat (avis) (1896-1962)
Fyens Stiftstidende (avis) (1772-)
Fyns Tidende (avis) (1872-1979)
Fyns Venstreblad (avis) (1892-1958)
Fynsk Aktuelt (avis) (1966-68)
Fædrelandet (avis) (1834-82). ♦
Fædrelandet (avis) (1939-45)
Hejmdal (avis) (1879-1975). ♦ Aabenraa, 1879-1975
Herning Avis (avis) (1903-62)
Herning Folkeblad (avis) (1883-)
Hjemmet (tidsskrift) (1898-)
Holstebro Avis (avis) (1880-1962)
Holstebro Dagblad (avis) (1881-1983)
Horsens Arbejderblad (avis) (1888-96)
Horsens Avis (avis) (1836-1961)
Horsens Folkeblad (avis) (1866-). ♦ 1866-
Horsens Social-Demokrat (avis) (1898-1963)
Højskolebladet (tidsskrift) (1876-). ♦ Kolding, 1876-
Illustreret Tidende (tidsskrift) (1859-1924)
Information (avis) (1945-)
Isefjordsposten (avis) (1866-1957)
Journal for Literatur og Kunst (tidsskrift) (1843-44). Redigeret og udgivet af Et Selskab. ♦ Kjøbenhavn, Paa Universitetsboghandler Andr. Fred. Høst's Forlag, 1843-44. 1.-2 Bind, 378 + 378 [1] sider. (Trykkeri: Trykt i det Berlingske Bogtrykkeri)
Jyllandsposten (avis) (1871-). ♦ Aarhus, 1871-.
Kallundborg Avis (avis) (1857-1953)
Klokken 5 (avis) (1918-30)
Kolding Folkeblad (avis) (1872-)
Kolding Social-Demokrat (avis) (1899-1947)
Conversationsbladet (tidsskrift) (1824-27). Udgivet af et Selskab og redigeret af H. C. G Proft
Korsør Avis (avis) (1855-1957)
Kristeligt Dagblad (avis) (1896-)
Kritik og Antikritik (tidsskrift) (1787-94) eller Anmeldelser og Bedømmelser af de nyeste indenlandske Skrifter. Udgiven af et Selskab
Den kritiske Journal (tidsskrift) (1767-73)
Kvinden og Samfundet (tidsskrift) (1885-). Udgivet af Dansk Kvindesamfund
København (avis) (1889-1928)
Kjøbenhavns Amts Avis (avis) (1872-1944). ♦ Lyngby
Kjøbenhavns Børs-Tidende (avis) (1886-92)
Kjøbenhavnsposten (avis) (1827-59)
Kjøge Avis (avis) (1874-99)
Land og Folk (avis) (1945-90)
Landbrugernes Dagblad (avis) (1932-60)
Langelands Folkeblad (avis) (1905-78)
Langelands Social-Demokrat (avis) (1908-47)
Lemvig Folkeblad (avis) (1874-)
Lolland-Falsters Folketidende (avis) (1873-). ♦ 1873-
Lolland-Falster Social-Demokrat (avis) (1901-50)
Lolland-Falsters Stiftstidende (avis) (1809-1960)
Lærde Efterretninger (tidsskrift) (1720-1810)
Løgstør Avis (avis) (1882-1999)
Middelfart Venstreblad (avis) (1892-75)
Morgenbladet (avis) (1873-92)
Morgenbladet (avis) (1928-31)
Morsø Folkeblad (avis) (1877-2019)
Maanedsskrift for Litteratur (tidsskrift) (1829-38). Udgivet af et Selskab
Nationaltidende (avis) (1876-1961)
Nord og Syd (tidsskrift) (1848-59). Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
Nordjyllands Arbejderblad (avis) (1888-1905)
Nordjyllands Social-Demokrat (avis) (1905-45)
Den nye Litteratur (tidsskrift) (1924-). Dansk Litteraturtidende
Ny Tid (Aalborg) (avis) (1945-70)
Nyt Illustreret Ugeblad (tidsskrift) (1871-74). Redigeret af [P.C.] Christiansen (og senere) A. Schumacher, J.C. Gerson og V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1871-74. 1.-4. Aarg. (Nr. 13)
Nær og Fjern (tidsskrift) (1872-80). Et Ugeblad. Redigeret af P. Hansen. ♦ Jacob Erslev, C.A. Reitzel, Otto B. Wroblewsky, 1872-80. 1872-80
Næstved Tidende (avis) (1866-2005)
Politiken (avis) (1884-)
Randers Amtsavis (avis) (1810-)
Randers Arbejderblad (avis) (1888-1907)
Randers Dagblad (avis) (1874-1976) og Folketidende. ♦ Randers, 1874-1976
Ribe Stifts Tidende (avis) (1786-1960). ♦ 1786-1960
Riget (avis) (1910-13)
Ringsted Folketidende (avis) (1893-)
Roeskilde Avis (avis) (1829-1954)
Roskilde Dagblad (avis) (1878-1926)
Samfundet (avis) (1900-05)
Silkeborg Avis (avis) (1857-1974)
Sjællands Tidende (avis) (1963-)
Sjællands-Posten (avis) (1853-1906). ♦ Ringsted, 1853-1906
Skagens Avis (avis) (1913-94)
Skive Avis (avis) (1858-1909)
Skive Folkeblad (avis) (1880-). ♦ 1880-
Slagelse-Posten (avis) (1867-1916)
Socialdemokraten for Randers og Omegn (avis) (1907-59)
Social-Demokraten (avis) (1874-1959)
Solidaritet (avis) (1911-21). Organ for den syndikalistiske Arbejderbevægelse i Danmark
Sorø Amts Dagblad (avis) (1916-1957)
Sorø Amts-Tidende (avis) (1845-1963). ♦ Slagelse, 1845-1963
Stubbekøbing Avis (avis) (1861-1966)
Svendborg Avis (avis) (1869-1970)
Sydfyenske Tidende (avis) (1863-)
Sydvestjylland (avis) (1927-59)
Tarm Avis (avis) (1881-83) og Bølling-Nørre Herreders Tidende
Thalia (tidsskrift) (1849-50). Et Theaterblad. ♦ Udgivet og trykt hos E.C. Løser, 1849-50. No. 1-50
Thisted Amts Tidende (avis) (1882-1970)
Thisted Amtsavis (avis) (1824-1960)
Tidspunktet (tidsskrift) (1902). Redig. af L. C. Nielsen. ♦ Udgiveren, 1902. Nr. 1-13 (kvartformat)
Tidsskrift for Litteratur og Kritik (tidsskrift) (1839-42). Udgivet af F. C. Petersen. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1839-42. 1.-7. Bind. (Trykkeri: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri)
Tilskueren (tidsskrift) (1884-1939). Maanedsskrift for Litteratur, Samfundsspørgsmaal og almenfattelige videnskabelige Skildringer
Tilskuerne (tidsskrift) (1823-24). Et Ugeskrift. Udgivet af K. L. Rahbek. ♦ 1823-24. 1. Aargangs 1.-2. Bind, 816 sider
Ude og Hjemme (tidsskrift) (1877-84). Nordisk illustreret Ugeblad. Udgivet af F. Hendriksen og (fra 3. Aargang) O. Borchsenius
Uspecificeret tidsskrift (tidsskrift) (1500)
Vejle Amts Folkeblad (avis) (1865-)
Vendsyssel Tidende (avis) (1873-). ♦ Hjørring
Vestjyllands Social-Demokrat (avis) (1898-). ♦ Esbjerg, 1898-.
Vestsjællands Social-Demokrat (avis) (1899-1949)
Vestslesvigs Tidende (avis) (1882-1961)
Viborg Stifts Folkeblad (avis) (1877-)
Viborg Stifts-Tidende (avis) (1773-1962)
Vindrosen (tidsskrift) (1954-73)
Ærø Venstreblad (avis) (1924-65)
Østsjællands Avis (avis) (1900-51). ♦ Køge, 1900-51
Østsjællands Folkeblad (avis) (1876-)
Aalborg Amtstidende (avis) (1899-1971)
Aalborg Stiftstidende (avis) (1767-)
Aarhus Amtstidende (avis) (1866-1965)
Aarhuus Stifts-Tidende (avis) (1794-)


Antal anmeldelser i årbøger, tidsskrifter og aviser: 8482pil op Til toppen af siden