Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Joh. Wildt (1782-1836)

 Om personen Oplysninger om Joh. Wildt

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik Wildt, Johannes: Mariafesten (1816, dramatik)
 Samling Wildt, Johannes: Danske Markblomster. Nytaarsgave for Skuespilyndere 1822. ♦ Aarhuus (1822, samling) BD4:sp170
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Wildt, Johannes: Romantiske Fortællinger. ♦ Kbh., 1825. xvi + 181 sider (1825, roman) BD4:sp451
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Wildt, Johannes: Jutta, Prindsesse af Danmark. Erik Plougpennings yngste Datter (1825, roman)
1834 i: Originale romantiske Fortællinger [2] Senere udgave: Jutta, Prindsesse af Danmark. Kbh., 1834
1841 Senere udgave: Jutta, Prindsesse af Danmark. ♦ Kbh., Bogtr. Jacobsen, 1841
1860 i: Samlede romantiske Fortællinger [6a] Senere udgave: Jutta, Prindsesse af Danmark. Erik Plougpennings yngste Datter
1877 Senere udgave: Jutta, Prindsesse af Danmark. Og: Thyra Dannebods Fosterdatter
[b] Wildt, Johannes: Thyra Dannebods Fosterdatter eller Hedningen og den Christne (1825, roman)
1835 i: Originale romantiske Fortællinger [6] Senere udgave: Thyra Dannebods Fosterdatter eller: Hedningen og den Christne. Kbh., 1835
1860 i: Samlede romantiske Fortællinger [6b] Senere udgave: Thyra Dannebods Fosterdatter eller Hedningen og den Christne
1877 indgår i: Jutta, Prindsesse af Danmark [b] Senere udgave: Thyra Dannebods Fosterdatter
 Samling Wildt, Johannes: Spøg og Alvor. Nytaarsgave for Yndere af Moerskabslæsning og Skuespil 1826. ♦ Kbh. (1826, samling) BD4:sp170
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med to særkilte titelblade: Forpagtersken og hendes Beilere eller: List og Bedragerie. Farce i een Act af Johannes Wildt. ♦ Kbh. 1826 og: Lystspil og blandede Digte af Johs. Wildt. ♦ Kbh., 1826.
 Dramatik Wildt, Johannes: En Nat i Ebbeltoft eller Eventyret paa Reisen. Vaudeville i een Act. Til Musik af danske Componister. ♦ 1827. xii + 88 sider (1827, dramatik) BD4:sp344
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Fortale i tre Puncter: 1. Om den slette BEhandling de i Stykket fremstillede Reisende mødte i Ebbeltoft. 2. Om den ligeledes i Stykket fremstillede Troe paa Hexe og Troldkarle. 3. Om Stykkets høistbesynderlige Skjebne i den kongelige Skuespil-Direction.
 note til titel censureret af Rahbek 1-8-1826 (forkastet), af Olsen 14-9-1826 (neutral), af Collin 4-10-1826 (forkastet), derefter omskrevet og genindsendt.
 Bog Af Jonas Collins Papirer. Bidrag til det kgl. Theaters og dets Kunstneres Historie. 1871: side 209-10, [gencensur 22-3-1827, Olsen, og 27-3-1827, Rahbek, uopført].
 note til titel Indsendt første gang ultimo juli 1826 til Det kgl. Teater.  Link til ekstern webside Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater
 note til titel Aarhuus Stifts-Tidende 14-7-1827, side 3 [Læserbrev fra Jens Haugmøller om hvad der efter hans opfattelse virkelig skete den nat i Ebeltoft]. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 note til titel Sorø Amts-Tidende 6-8-1894, side 2: Kunstnerliv i gamle Dage [artikel, der citerer omtale i Ebeltoft Avis]. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Wildt, Johannes: Gustav og Theodore eller Grev Rosen og hans Families Hændelser før, under og efter Pesten i Kjøbenhavn 1711. En paa Sandhed grundet romantisk Fortælling. Kbh., 1827 (1827, roman) BD4:sp451
Detaljer
1840 Senere udgave: Gustav og Theodora eller Pesten i Kjøbenhavn 1711. En sand Fortælling. Ny Udg. Kbh., 1840
1859 i: Samlede romantiske Fortællinger [1] Senere udgave: Gustav og Theodora eller Grev Rosens og hans Families Hændelser før, under og efter Pesten i Kjøbenhavn 1711. En paa Sandhed grundet romantisk Fortælling
1877 Senere udgave: Gustav og Theodora
 Bog Wildt, Johannes: Oluf Axelsen og hans Familie (1827, roman) BD4:sp451
Detaljer
1861 i: Samlede romantiske Fortællinger [10] Senere udgave: Oluf Axelsøn og hans Familie eller Inquisitionsfængslerne under Sorø Kloster
 Bog Wildt, Johannes: Den danske Negerdronning (1828, roman)
Detaljer
1840 Senere udgave: Den danske Negerdronning eller Jordskjælvet i Lissabon. Kbh., 1840
1860 i: Samlede romantiske Fortællinger [8a] Senere udgave: Den danske Negerdronning eller Jordskjælvet i Lissabon 1755
 Bog Wildt, Johannes: Don Jørgen Ulrik (1828, roman) BD4:sp451
Detaljer
1860 i: Samlede romantiske Fortællinger [4] Senere udgave: Don Jørgen Ulrik. ( Christian den Fjerdes og Kirstine Munks Søn), eller De danske Skibbrudnes Hændelser paa en indisk Klippeø. En historisk, romantisk Fortælling
 Bog Wildt, Johannes: Thorvald og Thora (1828, roman) BD4:sp451
Detaljer
1841 Senere udgave: Thorwald og Thora. Romantisk Fortælling. Ny Udg. ♦ Bogtr. Jacobsen, 1841
1862 i: Samlede romantiske Fortællinger [12] Senere udgave: Thorwald og Thora eller Det dyre Davrekjøb. En paa et sjællandsk Sagn grundet romantisk Fotælling
 Bog Wildt, Johannes: Dødningefingeren (1829, roman) BD4:sp451
Detaljer
1842 Senere udgave: Dødningefingeren eller den falske Kong Oluf. Romantisk Fortælling. Ny Udg. ♦ Bogtr. Jacobsen, 1842
1860 i: Samlede romantiske Fortællinger [5a] Senere udgave: Dødningefingeren eller den falske Kong Oluf
 Bog Wildt, Johannes: Det tunge Offer (1829, roman) BD4:sp451
Detaljer
1839 Senere udgave: Det tunge Offer eller: Den qvuindelige Livsfange. Kbh., 1839
1860 i: Samlede romantiske Fortællinger [9] Senere udgave: Det tunge Offer eller den quindelige Livsfange. En romantisk Fortælling
 Bog Wildt, Johannes: Den smukke Skovpige (1830, roman) BD4:sp451
Detaljer
1839 Senere udgave: Den smukke Skovpige eller det skjulte Fængsel. ♦ Kbh., [1839]
1859 i: Samlede romantiske Fortællinger [2-03] Senere udgave: Den smukke Skovpige eller det skjulte Fængsel. En Klosterhistorie fra Christian den Andens Tider
1861 Senere udgave: Das hübsche Waldmädchen
1907 Senere udgave: Den smukke Skovpige eller det skjulte Fængsel. En Klosterhist. fra Kristian II.s Tid (Forkortet Udg.). ♦ Strandberg, 1907. 132 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00
 Bog Wildt, Johannes: Tycho Brahes Dage. eller Brøndpigen ved Ramløsa. En romantisk Fortællling (1830, roman) BD4:sp451
Detaljer
1842 Senere udgave: Tycho Brahes Dage eller Brøndpigen ved Ramløsa. Romantisk Fortælling. Ny Udg. ♦ Bogtr. Jacobsen, 1842
1861 i: Samlede romantiske Fortællinger [11] Senere udgave: Tycho Brahes Dage eller Brøndpigen ved Ramløsa. En romantisk Fortælling
1903 Senere udgave: Brøndpigen ved Ramløsa eller Tycho Brahes Dage. En romantisk Fortælling. ♦ Strandberg, 1903. 144 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af annonce i Adresseavisen 25-4-1831, side 3: Fra Pressen er udkommen: Tycho Brahes Dage eller Brøndpigen ved Ramløsa, en original, romantisk Fortælling af Johannes Wildt ... Denne Roman, stor 554 Sider 8vo, faaes for 20 mr. hos Forlæggeren, paa Bogtrykkeriet i Springgaden Nr. 31, 1ste Sal.
 Bog Wildt, Johannes: Den danske Student Christian C...'s rædselsfulde, men sandfærdige Begivenheder under den rasende Pest i Kjøbenhavn 1711. Kbh., 1831 (1831, roman) BDsupp:sp816
 Bog Wildt, Johannes: Maltheser-Bruden eller Pigen uden Fødeland. Kbh., 1831 (1831, roman) BDsupp:sp816
Detaljer
1833 Senere udgave: Malteser-Bruden eller Pigen uden Fødeland. 2. forandrede og forbedrede Oplag. Kbh., 1833
1866 i: Samlede romantiske Fortællinger [14] Senere udgave: Maltheserbruden eller Pigen uden Fødeland. En romantisk Fortælling fra Ludvig den Fjortendes Tider
 Bog Wildt, Johannes: Familien Gyldenstjerne. Kbh., 1832 (1832, roman) BDsupp:sp816
Detaljer
1863 i: Samlede romantiske Fortællinger [13] Senere udgave: Familien Gyldenstjerne
 Bog Wildt, Johannes: Malteser-Bruden eller Pigen uden Fødeland. 2. forandrede og forbedrede Oplag. Kbh., 1833 (1833, roman) BDsupp:sp816
Detaljer
1831 1. udgave: Maltheser-Bruden eller Pigen uden Fødeland. Kbh., 1831
 Bog Wildt, Johannes: Celebrations-Sangbog. Nytaarsgave for 1834. Kbh. (1834, digte) BDsupp:sp780
 Bog Wildt, Johannes: Originale romantiske Fortællinger. Kbh., 1834. [Bind 1-7] (1834, roman) BDsupp:sp816
Detaljer
kollaps Indhold

[1] Wildt, Johannes: Lysesaxen. En Fortælling fra Korstogenes Tider. ♦ Kbh., 1834 (1834, roman)
[2] Wildt, Johannes: Jutta, Prindsesse af Danmark. Kbh., 1834 (1834, tekster)
1825 indgår i: Romantiske Fortællinger [a] 1. udgave: Jutta, Prindsesse af Danmark. Erik Plougpennings yngste Datter
kollaps Noter
 note til titel [Nyt Oplag?] 1840.
[3] Wildt, Johannes: Dobbeltsynet. Kbh., 1834 (1834, roman)
[4] Wildt, Johannes: Hother og Maria. Kbh., 1834 (1834, roman)
[5] Wildt, Johannes: Den qvindelige Tugthuusfange eller de betydningsfulde Ord (1834, roman)
1842 Senere udgave: Den qvindelige Tugthuusfange. En Criminalhistorie. Ny Udg. ♦ Bogtr. Jacobsen, 1842
1860 i: Samlede romantiske Fortællinger [5b] Senere udgave: Den qvindelige Tugthuusfange
[6] Wildt, Johannes: Thyra Dannebods Fosterdatter eller: Hedningen og den Christne. Kbh., 1835 (1835, roman)
1825 indgår i: Romantiske Fortællinger [b] 1. udgave: Thyra Dannebods Fosterdatter eller Hedningen og den Christne
[7] Wildt, Johannes: Den levende Begravne. En Scene fra Pesten i Kjøbenhavn (1834, roman)
 Bog Wildt, Johannes: Originale romantiske Sagn og Fortællinger. Et Hefteskrivt. Kbh., 1834 (1834, roman) BD4:sp451
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bibliotheca Danica anfører: 9. Bd. 3. H. Kbh., 1834 (ie: Den qvindelige Tugthusfange. - Thyra Dannebods Fosterdatter. - Den levende Begravne - alle uden særsk. Titelbl.).
 Bog Wildt, Johannes: Romantiske Criminal- og Familie-Historier. ♦ Kbh., 1835 (1835, roman) BDsupp:sp816
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Kun nyt Titelblad til en sammenstykning af tidligere udg. noveller: Den qvindelige Tugthuusfange. - Den levende Begravne. - Hother og Maria. - Lysesaxen).
 Bog Wildt, Johannes: Den bannlyste Kjærlighed eller Gravhvelvningen under Frue Kirke. Kbh., 1835 (1835, roman) BDsupp:sp817
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Erslew udkom en ny udgave 1840.
 Bog Wildt, Johannes: Glædeskrandsen eller Visebog for alle Stænder. U.St., 1836 (1836, digte) BDsupp:sp780
 Bog Wildt, Johannes: Den smukke Skovpige eller det skjulte Fængsel. ♦ Kbh., [1839] (1839, roman) BDsupp:sp816
Detaljer
1830 1. udgave: Den smukke Skovpige
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Erslew udkom 2. Udg. 1840.
 Bog Wildt, Johannes: Det tunge Offer eller: Den qvuindelige Livsfange. Kbh., 1839 (1839, roman) BDsupp:sp816
Detaljer
1829 1. udgave: Det tunge Offer
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Erslew udkom en ny udgave 1840.
 Bog Wildt, Johannes: Den borgerlige Yngling og den adelige Pige. Kbh., 1840 (1840, roman) BDsupp:sp817
 Bog Wildt, Johannes: Den danske Negerdronning eller Jordskjælvet i Lissabon. Kbh., 1840 (1840, roman) BDsupp:sp816
Detaljer
1828 1. udgave: Den danske Negerdronning
 Bog Wildt, Johannes: Gustav og Theodora eller Pesten i Kjøbenhavn 1711. En sand Fortælling. Ny Udg. Kbh., 1840 (1840, roman) BDsupp:sp817
Detaljer
1827 1. udgave: Gustav og Theodore eller Grev Rosen og hans Families Hændelser før, under og efter Pesten i Kjøbenhavn 1711. En paa Sandhed grundet romantisk Fortælling. Kbh., 1827
 Bog Wildt, Johannes: Jutta, Prindsesse af Danmark. ♦ Kbh., Bogtr. Jacobsen, 1841 (1841, roman)
Detaljer
1825 indgår i: Romantiske Fortællinger [a] 1. udgave: Jutta, Prindsesse af Danmark. Erik Plougpennings yngste Datter
 Bog Wildt, Johannes: Thorwald og Thora. Romantisk Fortælling. Ny Udg. ♦ Bogtr. Jacobsen, 1841 (1841, roman)
Detaljer
1828 1. udgave: Thorvald og Thora
 Bog Wildt, Johannes: Dødningefingeren eller den falske Kong Oluf. Romantisk Fortælling. Ny Udg. ♦ Bogtr. Jacobsen, 1842 (1842, roman)
Detaljer
1829 1. udgave: Dødningefingeren
 Bog Wildt, Johannes: Den qvindelige Tugthuusfange. En Criminalhistorie. Ny Udg. ♦ Bogtr. Jacobsen, 1842 (1842, roman)
Detaljer
1834 i: Originale romantiske Fortællinger [5] 1. udgave: Den qvindelige Tugthuusfange eller de betydningsfulde Ord
 Bog Wildt, Johannes: Tycho Brahes Dage eller Brøndpigen ved Ramløsa. Romantisk Fortælling. Ny Udg. ♦ Bogtr. Jacobsen, 1842 (1842, roman)
Detaljer
1830 1. udgave: Tycho Brahes Dage. eller Brøndpigen ved Ramløsa. En romantisk Fortællling
 Bog Wildt, Johannes: Samlede romantiske Fortællinger. ♦ Kbh., (Jordan), 1859-66. [Bind] 1-14 (1859-66, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom i hefter.
 note til titel Uddrag af annonce i Sjællands-Posten 5-5-1859, side 4: Ny Subskriptions-Indbydelse paa den danske Forfatter Johannes Wildts samlede romantiske Fortællinger af den danske Historie ... Denne Udgave vil udkomme i ugentlige Hefter paa 32 Sider i Octav til Priis: 8 Skilling ... Subskription medtages i Bogladerne og i Kjøbenhavn hos L. Jordan, Silkegade 48. Fuld visning af annoncen på:  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[1] Wildt, Johannes: Gustav og Theodora eller Grev Rosens og hans Families Hændelser før, under og efter Pesten i Kjøbenhavn 1711. En paa Sandhed grundet romantisk Fortælling (1859, roman)
1827 1. udgave: Gustav og Theodore eller Grev Rosen og hans Families Hændelser før, under og efter Pesten i Kjøbenhavn 1711. En paa Sandhed grundet romantisk Fortælling. Kbh., 1827
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 12 hefter à 8 Skilling.
[2-03] Wildt, Johannes: Den smukke Skovpige eller det skjulte Fængsel. En Klosterhistorie fra Christian den Andens Tider (1859, roman)
1830 1. udgave: Den smukke Skovpige
[4] Wildt, Johannes: Don Jørgen Ulrik. ( Christian den Fjerdes og Kirstine Munks Søn), eller De danske Skibbrudnes Hændelser paa en indisk Klippeø. En historisk, romantisk Fortælling (1860, roman)
1828 1. udgave: Don Jørgen Ulrik
[5a] Wildt, Johannes: Dødningefingeren eller den falske Kong Oluf (1860, roman)
1829 1. udgave: Dødningefingeren
[5b] Wildt, Johannes: Den qvindelige Tugthuusfange (1860, roman)
1834 i: Originale romantiske Fortællinger [5] 1. udgave: Den qvindelige Tugthuusfange eller de betydningsfulde Ord
[6a] Wildt, Johannes: Jutta, Prindsesse af Danmark. Erik Plougpennings yngste Datter (1860, roman)
1825 indgår i: Romantiske Fortællinger [a] 1. udgave: Jutta, Prindsesse af Danmark. Erik Plougpennings yngste Datter
[6b] Wildt, Johannes: Thyra Dannebods Fosterdatter eller Hedningen og den Christne (1860, roman)
1825 indgår i: Romantiske Fortællinger [b] 1. udgave: Thyra Dannebods Fosterdatter eller Hedningen og den Christne
[7] Wildt, Johannes: Den banlyste Kjærlighed eller Gravhvælvningen under Frue Kirke. En fædrelandsk, romantisk Fortælling fra Catholicismens Tider i Danmark (1860, roman)
1860 i: Samlede romantiske Fortællinger [7] 1. udgave: Den banlyste Kjærlighed eller Gravhvælvningen under Frue Kirke. En fædrelandsk, romantisk Fortælling fra Catholicismens Tider i Danmark
1860 i: Samlede romantiske Fortællinger [7] Senere udgave: Den banlyste Kjærlighed eller Gravhvælvningen under Frue Kirke. En fædrelandsk, romantisk Fortælling fra Catholicismens Tider i Danmark
1869-80 Senere udgave: Den banlyste Kjærlighed. En fædrenelandsk romantisk Fortælling
[8a] Wildt, Johannes: Den danske Negerdronning eller Jordskjælvet i Lissabon 1755 (1860, roman)
1828 1. udgave: Den danske Negerdronning
[8b] Wildt, Johannes: Forsvundet Haab og Gensyn eller Den borgerlige Yngling og den adelige Pige (1860, roman)
[9] Wildt, Johannes: Det tunge Offer eller den quindelige Livsfange. En romantisk Fortælling (1860, roman)
1829 1. udgave: Det tunge Offer
[10] Wildt, Johannes: Oluf Axelsøn og hans Familie eller Inquisitionsfængslerne under Sorø Kloster (1861, roman)
1827 1. udgave: Oluf Axelsen og hans Familie
[11] Wildt, Johannes: Tycho Brahes Dage eller Brøndpigen ved Ramløsa. En romantisk Fortælling (1861, roman)
1830 1. udgave: Tycho Brahes Dage. eller Brøndpigen ved Ramløsa. En romantisk Fortællling
kollaps Noter
 note til titel Trykt og forlagt af Bogtrykker L. Jacobsen, Kbh. 1857 [ie: 1861], konfiskeret ifølge Hof- og Stadsretsdom 8-9-1862, fordi forlæggerens ret til at trykke et nyt oplag ikke kunne bevises. Fuld visning af artikel om dommen i Fædrelandet 8-9-1862, side 849, på:  Link til ekstern webside Mediestream
 note til titel Uddrag af Lolland-Falsters Stifts-Tidende 13-6-1861, side 4: Med Dagsavisen følger i Nykjøbing og Omegn en Subskriptions-Indbydelse paa ... Tycho Brahes Dage, en romantisk Fortælling af Johannes Wildt. Paategnede Planer bedes tilsendt Charles Guldbergs Boghandel.
[12] Wildt, Johannes: Thorwald og Thora eller Det dyre Davrekjøb. En paa et sjællandsk Sagn grundet romantisk Fotælling (1862, roman)
1828 1. udgave: Thorvald og Thora
[13] Wildt, Johannes: Familien Gyldenstjerne (1863, roman)
1832 1. udgave: Familien Gyldenstjerne. Kbh., 1832
[14] Wildt, Johannes: Maltheserbruden eller Pigen uden Fødeland. En romantisk Fortælling fra Ludvig den Fjortendes Tider (1866, roman)
1831 1. udgave: Maltheser-Bruden eller Pigen uden Fødeland. Kbh., 1831
 Bog Wildt, Johannes: Das hübsche Waldmädchen (1861, roman)
Detaljer
1830 1. udgave: Den smukke Skovpige
 Bog Wildt, Johannes: Den banlyste Kjærlighed. En fædrenelandsk romantisk Fortælling (1869-80, roman)
Detaljer
1860 i: Samlede romantiske Fortællinger [7] 1. udgave: Den banlyste Kjærlighed eller Gravhvælvningen under Frue Kirke. En fædrelandsk, romantisk Fortælling fra Catholicismens Tider i Danmark
 Bog Wildt, Johannes: Gustav og Theodora (1877, roman)
Detaljer
1827 1. udgave: Gustav og Theodore eller Grev Rosen og hans Families Hændelser før, under og efter Pesten i Kjøbenhavn 1711. En paa Sandhed grundet romantisk Fortælling. Kbh., 1827
 Bog Wildt, Johannes: Jutta, Prindsesse af Danmark. Og: Thyra Dannebods Fosterdatter (1877, roman)
Detaljer
1825 indgår i: Romantiske Fortællinger [a] 1. udgave: Jutta, Prindsesse af Danmark. Erik Plougpennings yngste Datter
kollaps Indhold

[b] Wildt, Johannes: Thyra Dannebods Fosterdatter (1877, roman)
1825 indgår i: Romantiske Fortællinger [b] 1. udgave: Thyra Dannebods Fosterdatter eller Hedningen og den Christne
 Bog Wildt, Johannes: Brøndpigen ved Ramløsa eller Tycho Brahes Dage. En romantisk Fortælling. ♦ Strandberg, 1903. 144 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1903, roman)
Detaljer
illustrationer af Anonym
1830 1. udgave: Tycho Brahes Dage. eller Brøndpigen ved Ramløsa. En romantisk Fortællling
 Bog Wildt, Johannes: Den smukke Skovpige eller det skjulte Fængsel. En Klosterhist. fra Kristian II.s Tid (Forkortet Udg.). ♦ Strandberg, 1907. 132 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1907, roman)
Detaljer
illustrationer af Anonym
1830 1. udgave: Den smukke Skovpige

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden