Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

C.F. Wadskiær (1713-1779)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Wadskiær, C. F.: Brude-Vers til et fornemme Brøllup i Kiøbenhavn. 2. Oplag. Kbh. 2 Blade (1740, digte) BD4:sp252
 Bog anonym [Wadskiær, C. F.]: Liden Samling af nogle udvalde Vers, som efter manges Begiæring paa nye igien er oplagt og til Trykken befordret. Kbh., 1743 (1743, digte) BD4:sp252
 Bog Wadskiær, C. F.: Damons Graad og Sørge-Tanker ved sin dydige Silenæ Grav, og hans Samtale med hendes Skygge. ♦ Kbh., 1744 (1744, digte) BD4:sp252
 Bog (digte) Friis, Jørgen: Poetiske Skrifter. Hvilke ved adskillige Leyligheder af ham selv ere ud givne, og een Deel deraf til det Høy Kongelig Herskab allerunderdanigst offererede, men nu samlede og til Trykken befordrede, af hans eneste efterladte Søn Peder Friis. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Christoph Georg Glasing, 1752. lxviii + 219 [5] sider (1752, digte) BD4:sp223 👓
Detaljer
af Jørgen Friis (1684-1740)
udgiver: Peder Jørgensen Friis (f. 1721)
digte af C.H. Luja
digte af uidentificeret
digte af Niels Blicher (1748-1839)
1827 Senere udgave: Udvalg af Jørgen Friises poetiske Skrifter
kollaps Noter
 note til titel Med bidrag af C. H. Luja, Christian Frederik Wadskiær, Christian Licht og N. Blicher.
 note til titel Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender, Nr. 16 (23-2-1756), side 2-3: Endnu kan bekommes nogle Exemplarer af min Salig Faders Jørgen Friises Poetiske Skrifter, paa Trykpapiir for 2 mk. og Postpapiir 3 mk., og hvo som tager 10 Exemplarer, bekomme 2de til for intet, hos mig som logerer paa Regentzen, i første gang oven paa, anden dør paa høyre haand. [Signeret: Peder Friis].
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Wadskiær, K. F.: [indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s009]] En Mundfuld ram Jydsk til at aabne Magen med. Side [9] (1902, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Note side [9]: K.F. Wadskiær: Poetiske Plukke-Finker, Bryllupsdigt til Prof. J.P. Anchersen og Fru Catharine Wiel 13/2 1757, 4o Kgl. Bibl.
 Bog Wadskiær, C. F.: Udvalgte danske Vers. Udgivne af Hans Brix og Anker Jensen. ♦ (Gyldendal), 1915. 163 sider (1915, digte)
Detaljer
udgiver: Hans Brix (1870-1961)
udgiver: Anker Jensen (1878-1937)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab.
 note til titel Bibliografi side 154-61.
 anmeldelse Politiken 4-12-1915, side 9 [Anmeldelse, signeret Alter ego].
 Bog (Wadskiær, Christian Frederik): Et Digt til Apoteker Frederik Christian Helms' Bryllup i 1743. Udg. af Arnold Hansen. ♦ Kolding, [ikke i boghandlen], 1937. 8 sider (1937, digte)
udgiver: Arnold Hansen

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden