Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Alfred Balduin Thorson (1828-1919)

 Om personen Oplysninger om Alfred Balduin Thorson

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Anonym Nytaarsgave for 1853. ♦ Kjøbenhavn, (I Cmmission hos Andr. Fred. Høst), [1852]. [4] 214 sider. Pris: 1 Rd. (Trykkeri: Trykt hos Louis Klein) (1852, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Fortale [Signeret: Red.].
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Overgik til F.C. Pio: I Dansk Bogfortegnelse 1841-58 er forlaget anført som: F.C. Pio, og til nedsat pris: 24 Sk.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Fædrelandet Nr. 48 (26-2-1853), side 2 [Anmeldelse, signeret: I.]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] S. T.: Før og Nu. Side [1]-10 (1853, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: Skizze.
Skizzer og Digte af S. T. Side [1]-103
kollaps Noter
 note til titel Indeholder også digtene: Afskeden. Den Forladte. Liden Sypige. Ballade. Afsked. Beridersken paa sin Hest. Menneskelivet. Bedstemoderen og Barnet. Ejvind og Thoralil.
[s011] S. T.: Fregatten løber af Stabelen. Side 11-30 (1853, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: Skizze.
[s037] S. T.: Mit Rekrutliv. Side 37-51 (1853, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: Skizze.
[s060] S. T.: I Skolen. Side 60-71 (1853, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: Skizze.
[s060] S. T.: Et Studenterbesøg. Side 82-90 (1853, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: Skizze.
Fortællinger og Digte af Th. L. Side [104]-43
af Th. L. (pseudonym)
kollaps Noter
 note til titel Indeholder også digtene: Brylluppet paa Nordstrand. Vægteren, En Bodfærdig, Et Besøg. Ved St. Blichers Død. To Brødre. Hos Eder. Vuggise.
[s104] Th. L.: I Kirken. Side 111-16 (1853, novelle(r))
af Th. L. (pseudonym)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: Fortælling.
[s104] Th. L.: En Præst. Side [104]-110 (1853, novelle(r))
af Th. L. (pseudonym)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: Fortælling.
Tvende Digte af P. Side [144]-52
af C. Rosenberg (1829-1885)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: Den sixtinske Madonna. Aftensang.
[s153] R. V.: Omar den Asssiner. Et Digt i tre Sange af R. V. Side [153]-65 (1853, digte)
af R.V. (pseudonym)
[s167] T. A.: Frøkenes Moppe. Originalt Lystspil i een Akt af T. A. Side [167]-214 (1853, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af forordet: Det lille Lystspil, som kommer tilsidst, har allerede undergaaet Skjæbner. Den kongelige Theaterdirektør, til hvem det har været indsendt, fandt, at det havde enkelte gode Momenter, idethele altfor liden komisk Kraft. Senere er det undergaaet en Omarbejdelse. Skulde nogen Theaterdirektør nu finde Behag i det, ønsker Forf. sig underrettet derom igjennem Hr. Høst.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Flyvepostens Nytaarsgave for 1853. ♦ Kjøbenhavn, [1852]. 62 sider, illustreret (1852, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Omslagstitel: Flyvepostens Nytaarsgave for 1853. Titelblad har kun: Flyvepostens Nytaarsgave. 1853.
kollaps Indhold

[s01] Rosenhoff, Claudius: Gjeddenapperen. Side [1]-24 (1852, novelle(r))
af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
[s25] Rosenhoff, Claudius: Donquixoteri. Side 25-26 (1852, digte)
af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
[s27] Gerson, Jul. Chr.: Børn af Leiligheden. Side 27-32 (1852, digte)
af Jul. Chr. Gerson (1811-1894)
kollaps Noter
 note til titel Består af: I: Paa et Barns Vugge. II: Ved to Søstres Confirmation. III: Til et ungt Menneske, der forlod Europa. IV: En Slutningshistorie (Epilog ved en Privatforestilling til Indtægt for to Enker). V: Ved en Musikers Kiste.
[s33] pseudonym [Hansen, H.P.C.]: Bæverjægerne. (En transatlantisk Skizze af Forf. til "Langt fra Danmark"). Side 33-43 (1852, tekster)
[s44] Siesby, G.: Amor som Valgcandidat. Bryllupsvise af G. Siesby. (Skrevet 1848). Side 44-46 (1852, digte)
af Gottlieb Siesby (1803-1884)
[s47] pseudonym: Et Besøg i Vesterports Vagt. (En Skizze af -n). Side 47-57 (1852, novelle(r))
af Pseudonym og undersøges
[s58] Siesby, G.: Deviser fra et Juletræ. Side 58-62 (1852, digte)
af Gottlieb Siesby (1803-1884)
 Bog antologi: Læsning til Udvalg efter forskjellig Smag. ♦ Egeet Forlag, [1853]. [1] 276 [2] sider. Pris: 1 Rbd. 48 Sk. (Trykkested: E.C. Løser) (1853, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Både med titelblad: Anonym Nytaarsgave for 1854. Kjøbenhavn, Trykt paa eget Forlag hos E.C. Løser, og: Læsning til Udvalg efter forskjellig Smag. Kjøbenhavn. Trykt paa eget Forlag hos E.C. Løser. 1854.
 note til titel Upagineret side: Fortale.
 note til titel Side [277-78]: Indhold.
 note til titel Overgik til L. Jordan.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Thorson, A. B.: Elskerens Dagbog (1856, roman)
 Bog Thorson, A. B.: Den reflexionssyges Breve (1856, roman)
 Bog Thorson, A. B.: Historien om Kæmpefrøkenen og Grevedvergen (1857, roman)
 Dramatik Thorson, A. B.: En Folkekomedie og et Drama. ♦ (C.A. Reitzel), 1858 (1858, dramatik)
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Vægteren. Et underholdende Blad. [Udgivet og redigeret af Alfred Balduin Thorson]. ♦ Kbh., J. Lund, 1858. Nr. 1-6 (1858, periodicum)
 Bog Viktor Adolf: Rimelige og urimelige Vers (1860, digte)
 Bog Thorson, A. B.: Hønsefamiliens Glæder og Sorger eller Hanefatters Bedrifter. ♦ Andr. Fred. Høst, 1862. 53 sider (1862, novelle(r))
 Dramatik anonym [Thorson, Alfred Balduin]: Kampen i Provstegaarden. Originalt Lystspil i 3 Akter. ♦ Gad, 1872. (1872, dramatik)
 Bog anonym [Thorson, Alfred Balduin]: De To Venner. Skildringer af Livet ved J.V. ♦ Kjøbenhavn, H. Hagerups Forlag, 1873-75. 1.-4. Del, 1586 sider (1873-75, roman)
 Bog pseudonym [Thorson, Alfred Balduin]: Digtninger. Af J.V., Forfatteren til »De to Venner«. ♦ Kjøbenhavn, H. Hagerups Forlag, 1881. 382 sider (1881, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Nationaltidende 12-11-1881, side 1-2 [Anmeldelse].
 anmeldelse Familievennen, 6. Aargang, Nr. 5 (29-1-1882), side 69 [Anmeldelse, signeret B.E].  Link til ekstern webside https://archive.org/details/familievennen-1882/page/68/mode/2up?view=theater
 Bog anonym [Thorson, A.B.]: Skjæbner og Viljer. To Fortællinger fra Slesvig. Kbh., 1881 (1881, novelle(r))
 Bog anonym [Thorson, A.B.]: Rivaler. Fortælling af Forf. til »Skjæbner og Viljer«. Kbh., 1882 (1882, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Morgenbladet 14-12-1882, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog pseudonym [Thorson, A.B.]: »Den forlorne Søn«. Fortælling af Forf. til »Skjæbner og Viljer«. ♦ C.A. Reitzel, 1883. 214 sider (1883, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 328 (13-1-1884), side 195 [Anmeldelse].
 Bog anonym [Thorson, A.B.]: Fra Forlovelsestiden. Fortælling af Forf. til »Skjæbner og Viljer«. ♦ C.A. Reitzel, 1884. 228 sider (1884, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Politiken 1-12-1884, side 1-2 [Anmeldelse, signeret: P.N.].
 anmeldelse Nationaltidende 18-12-1884, Aften, Tillæg, side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Thorson, A. B.: Uden Ansvar (1886, roman)
 Bog Thorson, A. B.: Gennem Ilden (1887, roman)
 Bog Thorson, A. B.: Bag Disken eller Jens Peters Historie (1889, roman)
 Bog Thorson, A. B.: I Villakvarteret (1891, roman)
 Bog Thorson, A. B.: Hanefatters Bedrifter og andre smaa Arbeider. ♦ J. Frimodts Forlag, 1894. 236 sider (1894, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende 28-8-1894, aften, side 1 [Anmeldelse, 28-8-1894].

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden