Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Rasmus Schmidt (1821-1849)

 Om personen Oplysninger om Rasmus Schmidt

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Hauff, W.: Phantasier i Raadhuuskjelderen i Bremen. Ved Rasmus Schmidt. ♦ [Oversætteren] (Andr. Fred. Høst), 1842. 91 sider. Pris: 36 sk.. (Wihelm Hauff's udvalgte Digterværker. Overs. af Rasmus Schmidt, Deel 1) (1842, roman) EMP2064
originaltitel: Phantasien im Bremer Ratskeller, 1827
serietitel: Udvalgte Digterværker, 1
Detaljer
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af annonce i Fædrelandet 7-4-1842, side 4: ... jeg tillader mig at indbyde til Subscription paa en Oversættelse af Wilhelm Hauffs udvalgte Digterværker, som i 6 smaa Bind vil komme til at omfatte de fortrinligste af hans Skrifter: Phantasier i Raadhuskjelderen i Bremen, Meddelelser af Satans Memoirer og Eventyr.
Værket, der udkommer bindvis, leveres Subscribenterne for 6 Sk. pr. Ark. Første Bind, der er udkommet og indeholder Phantasierne, sælges særskilt for 36 Sk. Man tegner sig hos Universitetsboghandler A.F. Høst ... Den 29de Marts 1842, R. Schmidt, Cand. philos.
 note til oversat titel De øvrige bind udkom ikke.
 Afsnit i bog (redigeret, 1843-44) tidsskrift: Journal for Literatur og Kunst. Redigeret og udgivet af Et Selskab. ♦ Kjøbenhavn, Paa Universitetsboghandler Andr. Fred. Høst's Forlag, 1843-44. 1.-2 Bind, 378 + 378 [1] sider. (Trykkeri: Trykt i det Berlingske Bogtrykkeri) (1843-44, periodicum) 👓
Detaljer
(1843) redigeret af K.F. Wiborg (1813-1885)
(1843-44) redigeret af Christian Juul (1813-1854)
kollaps Noter
 note til titel Ansvarlig redaktør 1. binds 1-4. hefte: K.F. Wiborg.
 note til titel Ansvarlig redaktør fra 1. binds 5. hefte: Chr. Juul.
 note til titel Medredaktører: Rasmus Schmidt.
 note til titel Bind 1, 2 upaginerede sider [pdf-side 11-12]: Indhold.
 note til titel Bind 2, 2 upaginerede sider [pdf-side 390-91]: Indhold.
 note til titel Bind 2, side [379]: Trykfeil og Rettelser.
 note til titel Bind 1, 3 upaginerede sider [pdf-side 7-9]: [ufuldstændig (starter med Frølund) subskriptionsliste].
 url Fuld visning af tidsskriftet (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af tidsskriftet (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden