Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Otto Rantzau, f 1719 (1719-1768)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Rantzau, Otto, f 1719]: Prologus til den Comoedie, som paa Holte hos Hs. Exc. Hr. Geh. Confr. Claus v. Reventlau af de danske Acteurer blev forestillet i Hs. Kgl. Maj.'s høye Nærværelse. Forfattet af en vis fornemme Herre. ♦ Kbh., [1747]. 3 blade (1747, dramatik) BD4:sp337
Detaljer
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Rantzau, Otto, f 1719: Prologaf Otto Rantzau [ved Kongens besøg på Holtegaard] (premiere 16-08-1747 på Læderstræde (hos Berg))

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden