Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Ólafur Ólavius (1741-1788)

 Om personen Oplysninger om Ólafur Ólavius

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Artikel (forord) Tullin, C. B.: Nogle af den velbekiændte danske Poet salig Herr Christ. Br. Tullins Vers. Tilligemed et Anhang af andre Materier. Oversatte paa Islandsk ved J. Th[orlaksen]. ♦ Hrappsøe, 1774. 111 [1] sider (1774, digte) BD4:sp251
Detaljer
oversat af Jón Thorláksson (1744-1819)
kollaps Noter
 note til titel Med fortale af Olaus Olavius.
 note til titel Også med titelblad: Nockur, þess alþeckta danska Skálds Sál. herr Christ. Br. Tullins Kvæde, med litlum Vidbæter añars efnes. Á islendsku snúen af J. Th. ♦ Hrappsey, 1774.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden