Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Vilhelm Helt (1652-1724)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) anonym [Coulanges, Philippe-Emannuel]: Adelens Oprindelse og Herkomst. [Greifswalde, ca. 1711-12] (ca. 1711, digte) BD4:sp286
Detaljer
af Philippe-Emannuel Coulanges (1633-1716, sprog: fransk)
fejlagtig tillagt: Fr. Rostgaard (1671-1745)
kollaps Noter
 note til oversat titel Angående det fejlagtige i Rostgaard som oversætter, se Chr. Bruun: Chr. Bruun: Frederik Rostgaards liv og levnet, side 194-97.  Link til ekstern webside books.google.com
 note til oversat titel Trykt i tidsskriftet Minerva, 1791, 3, side 83-87.
 note til oversat titel Hertil udkom: Adelens Svar (i Minerva, 1791, 3, side 421-24, anonymt [formonentlig af Iver Rosenkrantz]).
 note til oversat titel Dertil udkom: Apologie for den gamle Adel mod »Adelens Oprindelse« [trykt i P.F. Suhm: Nye Samlinger, 1792-95, 2, side 79-86].
 Bog Helt, Wilhelm: Curieuse poetiske Skrifter. Hvilke ved adskillige Leyligheder af ham selv er udgivne, men nu, saavel efter hans Venners som efter andre fornemme Liebhabers Forlængsel, ere samlede og til Trykken befordret af H. H. [i.e.: Hans De Hofman]. ♦ Kjøbenhavn, 1732. [6] 246 sider (1732, digte) BD4:sp228 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Titelbladet har: Trykt og bekostet af Herman Henrich Rotmer, og findes hos hannem tilkiøbs paa Graa-brødre Torv.
 note til titel Også udgave/oplag: Kbh., 1759.
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden