Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

M.F. Hansen, f 1785 (f. 1785)

 Om personen Oplysninger om M.F. Hansen, f 1785

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Winding, H. L. S. og Hansen, M. F.: Poetisk Conditorie. Nr. 1, d. 11. Febr. 1811. ♦ [Kbh.]. 4 Blade (1811, digte) BD4:sp226
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også medtaget i Bibliotheca Danica spalte 253 [H.L.S. Winding].
 Tekster Hansen, Matth. Fr.: Chronica Starupdeichmanniana. Et lille Skjemtedigt. ♦ Maribo, 1827. 16 sider (1827, tekster) BD3:sp1478
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Titlen hentyder til personerne: Peter Christian Deichmann (f. 29-5-1795, d. 24-9-1848), urtekræmmer mv., fra 1825 fremstillede og solgte han farver til tekstiler og Niels Starup (d. 14-3-1843, 74 år gammel), farver i Stege.
 note til titel Knytter sig til: Niels Starup: Peter Christian Deichmann for den Danske Nations Domstol. ♦ Maribo, 1826. 52 sider.
 note til titel Hvortil udkom: Peter Christian Deichmann: Til Publicum, i Anledning af Hr. Farver Starups Skrift. ♦ Kbh., 1826.
 note til titel Jævnfør også: Dagen, Nr. 10, 1827.
 Bog Hansen, Mathias Frederik: Digte. Udgivne af G. Hansen. ♦ Udgiveren, 1845. 119 sider (1845, digte)
udgiver: Georg Hansen (1796-1876)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden