Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Louis Melchior d'Olin Hallberg

 Om personen Oplysninger om Louis Melchior d'Olin Hallberg

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Louis [ie: Hallberg, Louis Melchior d'Olin]: Nytaarsgave til Unge og Gamle. ♦ Hallberg, 1847. 16 + 160 sider, 1 portræt (1847, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Adresseavisen 31-12-1846, side 3: Udkommen er Nytaarsgave til Unge og Gamle af Louis.
Formedelst ringe Subscription er den tidligere bebudede "Julegave" udgaaet under ovennævnte Titel, og kom saaledes 8 Dage senere ned først var bestemt, hvilket de ærede Subscribenter bedes at undskylde. - Bogen, der udgives til Fordeel for en 80-aarig blind Olding, hvis Slægt og Venner ere udddøde, og som trues med Kummer og Nød paa sine sidste Dage, indeholder Digte og en Fortælling, 11 Ark stor, og smukt udstyret med Vignetter og Træsnit, samt couleurt Omslag. Prisen er indtil 8de Januar 4 mk. 3. sk., senere 1 Rbd. Faaes alene i Stormgaden 192, 4de Sal.

pil op Til toppen af siden


pil op Til toppen af siden