Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Christopher W. Hagedorn

 Om personen Oplysninger om Christopher W. Hagedorn

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Hagdorn, Christ. W.: Æyquan oder der Grosze Mogol. Das ist, Chineische und Indische Stahts- Kriegs- u. Liebes-geschichte. In unterschiedliche Teile verfasset. Durchgehents mit viel schönen Kupferstücken verziert. ♦ Amsterdam, Jacob von Mörs, 1670. 623 sider (1670, roman) BD4:sp459 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med forfatterens portræt og kobberstukket titelblad.
 Bog Haegdoorn, Chr. W.: Eyquan of Groote Mongol, waer in zijn Chinesische en Indische Staets, Krijgs, en Liefdens Geschiedenissen, in versch. Deelen vervat. Doorgaens met schoone kopere Platen verciert. Uit het Hoogduits vertaelt. ♦ Amsterdam, 1671 (1671, roman) BD4:sp459
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med forfatterens portræt og kobberstukket titelblad.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden