Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Carl (von) Holten, f 1775 (1775-1862)

 Om personen Oplysninger om Carl (von) Holten, f 1775

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik Holten, C. v.: Kierligheds-Gaaderne. Lystspil i 5 Optoge. ♦ Odense, 1821 (1821, dramatik) BD4:sp329
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse [Holten, Carl]: Til Publicum fra Lystspillet Kjerligheds Gaadernes Forfatter. Odense, [1821].
 anmeldelse [anonym]: Er det tilladeligt og anstændigt ved Piben at yttre sig Mishag paa det kgl. danske Theater? Fremsat i Anledning af Lystspillet Kjerligheds-Gaadernes Udpibning. [Kbh., 1821]. Fol. 2 Bl.
 Bog Holten, Carl v.: Riimbreve og Smaadigte. ♦ Odense, 1821 (1821, digte) BD4:sp231
 Dramatik Christiansen, Hendr.: Hvaddevillerne eller Komedie-Sjouernes Jubilæum. Vaudeville i to Optog af Hendrik Christiansen. ♦ Odense, 1826. 52 sider (1826, dramatik) BD4:sp329
Detaljer
andet: Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
kollaps Noter
 note til titel Parodi på J.L. Heiberg: Kong Salomon og Jörgen Hattemager og sammes: Den otte og tyvende Januar.  Heiberg, Johan Ludvig Johan Ludvig Heiberg
 Dramatik Holten, C. v.: Eneboeren. Skuespil i 5 Optoge. ♦ Odense, 1827 (1827, dramatik) BD4:sp329

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Carl (von) Holten, f 1775: Kærlighedsgaaderne
Lystspil i 5 Akter af Carl von Holten
(premiere 13-11-1821 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden