Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Immanuel Christian Grave (1739-1820)

 Om personen Oplysninger om Immanuel Christian Grave

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Tekster anonym: En Norsk Hyrdes Indtagelse i et Bierg (1771, tekster)
 Tekster Junior Philopatreias: Enfoldige poetiske Tanker. I Anledning af 17de Januarii 1772. Kbh. (1772, tekster)
 Tekster anonym: Frøken-Contorernes udødelige Navnes ynkelige Ruin (1772, tekster)
 Bog Grave, Imm. Chr.: Nationale Fortællinger for den Norske Bondestand. Til Trykken befordrede af det Kgl. Selskab for Norges Vel. Christiania, 1811 (1811, roman) BD4:sp444
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. forøg. Oplag, 1817.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden