Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Gunnar Damgaard-Nielsen (1898-1979)

 Om personen Oplysninger om Gunnar Damgaard-Nielsen

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Dansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950. Bind 1-3, 1959-64

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (sange) anonym: Regensrevuen 1921. Optrin af Kæmpelivets Undergang eller: Faar vi Dyrtidstillæg? Socialøkonomisk Tragedie i 3 Akter af Arthur Mollerup Thomsen, med Sange af Gunnar Damgaard Nielsen m. fl. ♦ [ikke i boghandlen], [1921]. 34 sider (1921, dramatik)
af Arthur Mollerup Thomsen (1896-1958)
sange af Anonym
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Regensens Visebog. (Udg. af S. Skouboe, O. Thune Jacobsen, Kaj Munk og Gunnar Damgaard Nielsen). ♦ Nyt nordisk Forlag, 1923. 148 sider (1923, digte)
udgiver: S. Skouboe (1852-1916)
udgiver: Otto Thune Jacobsen (1871-1957)
udgiver: Kaj Munk (1898-1944)
 Bog Nielsen, Gunnar Damgaard: Nætter og Dage. Smaadigte, Sange, Viser og Melodier. ♦ (E.L. Demuth, Næstved), [1924]. 58 sider (1924, digte)
 Bog Damgaard-Nielsen, Gunnar: Ungdomsaar (1932, digte)
 Bog Nielsen, Gunnar Damgård (Udg.): Sange og Viser til Brug for Kammeratlivet paa Ryslinge Folkehøjskole (1944, digte)

pil op Til toppen af siden


pil op Til toppen af siden