Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johan Peter Colding (1773-1858)

 Om personen Oplysninger om Johan Peter Colding

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (formodet) Schmidt, J. [formodet: Colding, J.P.]: Frøken J. M. Jessens kronede Nationalsang for den danske prosodies Domstol, samt omarbeidet som et Forsøg Dannerfolket helliget. ♦ Kbh., 1820. Kvartformat, 4 blade (1820, digte) BD4:sp233
andet: Juliane Marie Jessen (1760-1832)
 Bog Oldfux, Jesper [ie: Conding, J.P.]: Frøken Juliane Marie Jessens Hædersminde forfattet som Parodi No. 3 paa den kronede danske National-Sang, og tilegnet Forfratterinden i dybeste Ærbødighed. Udgivet af J. Schmidt. ♦ Kbh., 1820. Kvartformat, 2 blade (1820, digte) BD4:sp233
andet: Juliane Marie Jessen (1760-1832)
 Bog (formodet) Skolemesters, Else [formodet: Colding, J.P.]: Ny dansk National-Sang. Parodie paa Jesper Oldfux's Parodie No. 3 paa den kronede danske National-Sang, forfattet og Frøken J. M. Jessen velskabeligst tilegnet af Else Skolemesters. Udgivet af J. Schmidt. ♦ Kbh., 1820. Kvartformat, 2 blade (1820, digte) BD4:sp233
andet: Juliane Marie Jessen (1760-1832)
 Bog Oldfux, Jesper [ie: Conding, J.P.]: Rigsbankens Hæder. En ny Dansk National-Sang, forfattet som Parodie No. 2 paa Frøken Jessens kronede National-Sang. Udgivet af J. Schmidt. ♦ Kbh., 1820. Kvartformat, 2 blade (1820, digte) BD4:sp233
andet: Juliane Marie Jessen (1760-1832)
 Bog Oldfux, Jesper [ie: Conding, J.P.]: En splinterny dansk National-Sang. Forfattet til den forventende Melodie paa Frøken Jessens kronede National-Sang og forsynet med Anmærkninger. Udgivet af J. Schmidt [ie. J.P. Conding?]. ♦ Kbh., 1820 (1820, digte) BD4:sp233
Detaljer
andet: Juliane Marie Jessen (1760-1832)
1821 Senere udgave: Sødgrødens Priis. En dansk National-Sang, Parodie No. 1 paa Frøken Jessens kronede National-Sang, forandret, efter den til Professor Weyses kronede Melodie udgivne Text, og forsynet med nye Anmærkninger. Andet forøgede og forbedrede Oplag... ♦ Kbh., 1821. 2 blade
kollaps Noter
 note til titel Parodi på: Juliane Marie Jessen: Dansk National Sang. 1819.
 Bog Oldfux, Jesper [ie: Conding, J.P.]: Sødgrødens Priis. En dansk National-Sang, Parodie No. 1 paa Frøken Jessens kronede National-Sang, forandret, efter den til Professor Weyses kronede Melodie udgivne Text, og forsynet med nye Anmærkninger. Andet forøgede og forbedrede Oplag... ♦ Kbh., 1821. 2 blade (1821, digte) BD4:sp233
Detaljer
andet: Juliane Marie Jessen (1760-1832)
1820 1. udgave: En splinterny dansk National-Sang. Forfattet til den forventende Melodie paa Frøken Jessens kronede National-Sang og forsynet med Anmærkninger. Udgivet af J. Schmidt [ie. J.P. Conding?]. ♦ Kbh., 1820
kollaps Noter
 note til titel Udgivet af J. Schmidt [formodet også at være J.P. Colding].

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden