Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johan Cold (1683-1762)

 Om personen Oplysninger om Johan Cold

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Samling Cold, Johan: Tanker om. I. Slægtningers ret ved Testamenter. II. Varsomhed i Land- og Huus-Forvisning. III. Det Sukkende Creatur: Rom. VIII. IV. Tale ... udgivne af Frid. Nannestad. ♦ Chistiania, Schwach, 1767. xvi + 184 + 316 + vii sider (1755-67, samling) BD4:sp164
Detaljer
udgiver: Frederik Nannestad (1693-1774)
kollaps Noter
 note til titel Fuld undertitel: Hvilke af hans efterladte Haand-skrivt med en kort Fortale, som indeholder Forfatterens Levnets Beskrivelse, ere efter Begæring udgivne af Frid. Nannestad.
 note til titel Hvert skrift har særskilt titelblad med årstallene: 1755, 1756, 1758 og 1759.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden