Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jacob Christian Bie (1738-1798)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Bie, Jacob Christian: Originale danske moralske Fabler i bunden Stiil. ♦ Kiøbenhavn, trykt i de Berlingske Arvingers Bogtrykkerie, 1765. 100 sider (1765, digte) BD4:sp213 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 4 upaginerede sider: [Dedication til: Høyædle og Velbyrdige Frue Anna Margaretha Kratzenstein, fød Hagen. Signeret: Jacob Christian Bie].
 note til titel Side [7]-9: Fortale [signeret: Kiøbenhavn, den 22 Julii 1765, læseres ærbødige Tiener].
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Litteraturliste Medtaget på: Anklagede og forbudte skrifter. Forsøg på en oversigt Web link link til hele listen Kommentar til listen: Konfiskeret.
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [3-10-1765] Bhie skulle for den 6te Fabel efter Kgl. Resolution sættes paa Christiansøe, men undvigede. Bogen bliver confisqueret.
 Bog Bie, Jacob Christian: Jacobi Ilias. En Beskrivelse over den store Drikke-Helt Biberius, i Alexandrinske Vers, med hosføyede mythologiske Anmærkninger. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos L.N. Svare, 1766. 106 [12] sider (1766, digte) BD4:sp213 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [1-3]: Fortale [signeret: Kiøbenhavn den 6te Sept. 1765, Autor].
 note til titel 12 upaginerede sider: Register.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Bie, Jacob Christian: Moralske Tanker i bunden Stiil. Skrevne ved Jacob Christian Bie. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og bekostet af August Friderich Stein, 1766. [16] 80 sider (1766, digte) BD4:sp213
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Hertil udgav han: Giensvar paa den i Adresse-Contoirets Maanedlige Tillæg om Bøger og Skrifter anførte Critique over mine Moralske Tanker i bunden Stiil. [1767]. Kvartformat, 2 blade.
 url Fuld visning af gensvaret (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af gensvaret (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Bie, Jacob Christian: Originale moralske Fabler. ♦ Kbh., 1767. I. Bind (1767, digte) BD4:sp213
 Bog Bie, Jacob Christian: Den poetiske Nouvellist for Januarii-December Maaned 1767. ♦ 1767. 96 sider (kvartformat) (1767, digte) BD4:sp214
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik anonym [Bie, Jacob Christian]: Emilia eller Elskovs Venskabs Virkninger. Et nyt Stykke i tre Acter. ♦ Kiøbenhavn, trykt og findes tilkiøbs hos J.R. Thiele, 1771. 84 sider (1771, dramatik) BD4:sp309 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Emilia, udgør bogens [1]-52 sider.
 note til titel Forfatterens navn fremgår ikke af titelbladet, men af dedikationen side [3]-4: Til den danske Skue-Plads! [signeret: Jacob Christian Bie].
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Fortegnelse over Trykkefrihedsskrifter, bind 1, side 342.
 Artikel Lærde Efterretninger: 1772, side 22 [anmeldelse].
kollaps Indhold

[s53] Bie, Jacob Christian: Phyllis eller den belønnede Kierlighed. Et Original-Hyrdestykke i tvende Acter. Dediceret til den danske Skueplads, og componeret af Jacob Christian Bie. ♦ Kiøbenhavn, 1771. Side [53]-[84] (1771, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Trykt med eget titelblad som side [53]-[84] af: Emilia.
 Artikel Lærde Efterretninger: 1772, side 23 [anmeldelse].
 Bog anonym [Bie, Jacob Christian]: Et Digt over Frieheden. Skreven i et kummerfuld Fængsel. ♦ Kbh., 1772. Kvartformat (1772, digte) BD4:sp214
 Bog Bie: Bies Tanker i de møiefulde Stunde. Dedicerede til hans fraværende Melicerte. ♦ Kiøbenhavn, trykt og findes tilkiøbs hos P.H. Höecke, 1773. 34 sider (1773, digte) BD4:sp214 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik B., J. C [ie: Bie, J. C.]: Irmene og Solyman eller den bestandige Grækinde og retfærdige Tyrk. En original Tragoedie i 3 Acter. ♦ Kiøbenhavn, P.H. Höecke, 1773. 40 sider (1773, dramatik) BD4:sp309
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Bie, Jacob Christian: Frieheds Tab beskrevet i en Klage-Sang. ♦ Kbh., 1774. 4 blade (1774, digte) BD4:sp214
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også medtaget i Bibliotheca Danica, bind 3, spalte 998.
 Bog Bie, Jacob Christian: Frieheds Tab beskrevet i en Klage-Sang. Under den Melodie Af Friehed, føde Freieheds etc. Hvorhos er tilføyet En anden bekiendt Fanges Sorrigfulde Klage, som begynder saaledes: Ak viig dog hen du Roelighedes Uven! Synges med en bekiendt Melodie. ♦ Tronhiem, 1774. 4 blade (1774, digte) BD4:sp214
Detaljer
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Jacob Christian Bie: Venus og Adonis
Hyrdestykke i 1 Akt af Jacob Bie [oprindelig pseudonymt under J.B.]
(premiere 04-02-1757 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden