Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Heinrich Leopold Exaver Binau (1756-1805)

 Om personen Oplysninger om Heinrich Leopold Exaver Binau

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik Binau, Heinr. Leop. Exaver: Fædrelands-Kierlighed eller den qvæstede Matros af anden April 1801. Et Fædrelands Original-Skuespil i 1 Optog. Odensen, 1802 (1802, dramatik) BD4:sp311
 Dramatik Binau, H. L. E.: Die Vaterlandsliebe oder der blessierte Matrose von andern April 1801. Ein vaterländisches Original-Schauspiel in einem Aufzug. Zum erstenmal aufgeführt in Assens d. 28. Juni 1801. Odense, 1802 (1802, dramatik) BD4:sp352

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden