Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

H.C. Bunkeflod (1761-1805)

 Om personen Oplysninger om H.C. Bunkeflod

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Bunkeflod, H.C.: Forsøg til Viser for Spindeskolerne i Sielland. ♦ Kbh., 1783 (1783, digte) BD4:sp220
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Andet Opl. med Tillæg. ♦ Kbh., 1784.
 note til titel Tredie Opl. ♦ Kbh., 1786.
 note til titel Fierde og forøgede Opl. ♦ Kbh., 1801.
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [4-11-1784] Giennemlæst med Fornøielse Hans Christian Buncheflods Spinde-Visser og øvrige Skrifter.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Det muntre Bibliothek for begge Køn. Ved et Selskab. I-IV. Kbh., 1784 (1784-86, tekster)
Detaljer
redigeret af Johan Werfel (1764-1831)
redigeret af Christian Hertz (1765-1810)
redigeret af J.M. Hertz (1766-1825)
kollaps Noter
 note til forfatter Ved Joh. Werfel, Chr. Hertz og Jens Michael Hertz, Aug.-Nov [ie: 8-11 hefte] ved Hans Chr. Bunkeflod.
 Tekster Hans Kristian [ie: Hans Chr. Bunkeflod]: Samtlige Verker. Vers og Prosa. 1. Deel. Kbh., 1785 (1785, tekster) BD4:sp165
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Der udkom kun bind 1.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden