Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Edward Eggleston (1837-1902)

Sprog: engelsk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Eggleston, Edward: Skolelæreren i Flat Creek. En amerikansk Landsbyhistorie. [Overs. af H. L. Hansen]. ♦ Aalborg, 1878. viii + 236 sider (1878, roman) EMP 580
originaltitel: The Hoosier school-master, 1871
Detaljer
oversat af H.L. Hansen
1911 Senere udgave: Skolelæreren i Flat Creek. Oversat af Louise Staggemeyer. Med et Forord af Olf. Ricard. ♦ Kamla, 1911. 190 sider
1926 Senere udgave: Den Tredie. (Skolelæreren fra Flat Creek). Oversat af Louise Staggemeier. Med et Forord af Olfet Ricard. ♦ Kristeligt Folkebibliotheks Forlag, 1926. 231 sider. Pris: kr. 3,50
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-vi: Fortale [om Edward Eggleston, signeret "Oversætteren"].
 note til oversat titel Oversætterens navn fremgår ikke af bogen, men er medtaget i Dansk Bogfortegnelse.
 note til titel Oprindelig publiceret i tidsskriftet: Hearth and Home.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Eggleston, Edward: Verdens Ende. En Kjærlighedshistorie. Overs. med Forfatterens Tilladelse af H. L. Hansen. ♦ Aalborg, 1879. viii + 276 sider (1879, roman) EMP 581
originaltitel: The end of the world, 1872
Detaljer
oversat af H.L. Hansen
1907 Senere udgave: Verdens Ende
1913 Senere udgave: Verdens Ende
kollaps Noter
 note til oversat titel Side i-viii: Edward Eggleston. En amerikansk Digter og Prædikant [signeret "Oversætteren"].
 Bog Eggleston, Edward: Roxy. Overs. med Forfatterens Tilladelse af H. L. Hansen. ♦ Aalborg, 1880. Del 1-2, 240 + 252 sider (1880, roman) EMP 582
originaltitel: Roxy, 1878
Detaljer
oversat af H.L. Hansen
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Scribner's Monthly, Volume 15, Issue 1, November 1877, pp. 32-44 - til: Scribner's Monthly, Volume 16, Issue: 6, October 1878, pp. 792-807.
 url Fuld visning af bogudgave på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Fædrelandet 8-12-1880, side 1 [Anmeldelse, signeret: B.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Nationaltidende 20-12-1880, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Eggleston, Edward: Metropolisvilles Mysterium. Overs. med Forfatterens Tilladelse af H. L. Hansen. ♦ Aalborg, 1881. 252 sider (1881, roman) EMP 583
originaltitel: The mystery of Metropolisville, 1873
oversat af H.L. Hansen
 Bog Eggleston, Edward: Reiseprædikanten. En Fortælling fra Amerikas Heltetid. Overs. med Forfatterens Tilladelse af H. L. Hansen. ♦ Aalborg, 1883. 316 sider (1883, roman) EMP 584
originaltitel: The circuit rider, 1874
oversat af H.L. Hansen
 Bog Eggleston, Edward: Pauls Skoledage. En Historie for Ungdommen. Overs. af H. L. Hansen. ♦ 1884. 144 sider + 4 tavler (1884, roman) EMP 585
originaltitel: The Hoosier school-boy, 1883
Detaljer
oversat af H.L. Hansen
kollaps Noter
 anmeldelse Nationaltidende 18-12-1884, Aften, Tillæg, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Eggleston, Edward: Syv Historier. Overs. af H. L. Hansen. ♦ Aalborg, 1887. 228 sider (1887, novelle(r)) EMP 586
Detaljer
oversat af H.L. Hansen
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladets bagside: De "Syv Historier" har alle tidligere været trykt i "Illustreret Tidende", "Nutiden" og "Nær og Fjærn".
 note til titel Novellerne findes i samlingen: Duffels, 1893, men har tidligere været trykt andetsteds.
kollaps Indhold

[a] Eggleston, Edward: Krudtsammensværgelsen (1887, novelle(r))
originaltitel: The gunpowder plot
oversat af H.L. Hansen
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Scribner's Monthly, Volume 2, Issue 3, July 1871, pp. 252-260.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Making of America

[b] Eggleston, Edward: Ben (1887, novelle(r))
originaltitel: Ben, 1871
oversat af H.L. Hansen
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Scribner's Monthly, Volume 2, Issue 1, May 1871, pp. 71-77.
 note til oversat titel Denne oversættelse har oprindelig været trykt i: Ude og Hjemme, 1882-83, side 310-14.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Making of America

[c] Eggleston, Edward: En Historie fra Kjøkkenet (1887, novelle(r))
originaltitel: A basement story
oversat af H.L. Hansen
kollaps Noter
 note til oversat titel Denne oversættelse har tidligere været trykt i: Illustreret Tidende, Årgang 25 (1883-84), nr 1271, side 223-25 og nr 1272, side 235-40.
 note til oversat titel Oversættelsens første sætning: Det var en af den Slags mørke Dage, som man ikke kjender noget til andetsteds end paa NewFoundlands Banker.
 note til titel Originalens første sætning: It was one of those obscure days found only on the banks of Newfoundland.
 url Fuld visning af den dans oversættelse på: Link til ekstern webside Illustreret Tidende (Det kgl. Bibliotek)

[d] Eggleston, Edward: "Hjælpersken" (1887, novelle(r))
originaltitel: Huldah, the Help, 1870
oversat af H.L. Hansen
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Scribner's Monthly, bind 1, nr. 2 (december 1870), side 189-96.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Making of America

[e] Eggleston, Edward: En Historie om et Gjækkebrev (1887, novelle(r))
originaltitel: The story of a Valentine, 1871
oversat af H.L. Hansen
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Scribner's Monthly, Volume 1, Issue 4 (February 1871), pp. 380-384.
 note til oversat titel Denne oversættelse har tidligere været trykt i: Ude og Hjemme, 1882-83, side 226-29.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Making of America

[f] Eggleston, Edward: Priscilla (1887, novelle(r))
originaltitel: Priscilla
oversat af H.L. Hansen
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Scribner's Monthly, Volume 3, Issue 1, November 1871, pp. 18-25.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Making of America

[g] Eggleston, Edward: "Sneglen" (1887, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af H.L. Hansen
 Bog Eggleston, Edward: Verdens Ende (1907, roman)
Detaljer
1879 1. udgave: Verdens Ende. En Kjærlighedshistorie. Overs. med Forfatterens Tilladelse af H. L. Hansen. ♦ Aalborg, 1879. viii + 276 sider
 Bog Eggleston, Edward: I Kampens Bulder (1910, roman)
 Bog Eggleston, Edward: Skolelæreren i Flat Creek. Oversat af Louise Staggemeyer. Med et Forord af Olf. Ricard. ♦ Kamla, 1911. 190 sider (1911, roman)
Detaljer
oversat af Louise Staggemeier
forord af Olfert Ricard (1872-1929)
1878 1. udgave: Skolelæreren i Flat Creek. En amerikansk Landsbyhistorie. [Overs. af H. L. Hansen]. ♦ Aalborg, 1878. viii + 236 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Viborg Stifts-Tidende 9-4-1912, side 1 [Anmeldelse af Johannes Loft] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Eggleston, Edward: Verdens Ende (1913, roman)
Detaljer
1879 1. udgave: Verdens Ende. En Kjærlighedshistorie. Overs. med Forfatterens Tilladelse af H. L. Hansen. ♦ Aalborg, 1879. viii + 276 sider
 Bog Eggleston, Edward: Den Tredie. (Skolelæreren fra Flat Creek). Oversat af Louise Staggemeier. Med et Forord af Olfet Ricard. ♦ Kristeligt Folkebibliotheks Forlag, 1926. 231 sider. Pris: kr. 3,50 (1926, roman)
Detaljer
oversat af Louise Staggemeier
forord af Olfert Ricard (1872-1929)
1878 1. udgave: Skolelæreren i Flat Creek. En amerikansk Landsbyhistorie. [Overs. af H. L. Hansen]. ♦ Aalborg, 1878. viii + 236 sider

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden