Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

William Combe (1742-1823)

Sprog: engelsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym [Combe, William]: Udtog af Doctor Syntax's Reise efter det Pittoreske. Af det Engelske. Kbh., 1820. [Med 27 Lithogr.] (1820, digte) BD4:sp280
originaltitel: The tour of Dr. Syntax in search of the picturesque
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 note til titel oprindelig trykt i Tilskueren 1819-20.
 Bog anonym [Combe, William]: Doctor Syntaxes Reise efter det Maleriske. Et Digt oversat af det Engelske ved K.L. Rahbek. ♦ Kbh., Schultz, 1820. viii + 327 sider (1820, digte) BD4:sp280
originaltitel: The tour of Dr. Syntax in search of the picturesque, 1809-11
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1863 Senere udgave: Dr. Syntaxes mærkværdige Reise-Æventyr. Efter den engelske Originals sjette Udgave ved H. Schou. Med 30 Lith. ♦ (Wøldike) Schwartz Eftf., 1863. 285 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til titel På engelsk oprindelig publiceret i: Poetical Magazine, 1809-11. Trykt i bogform 1812.
 note til oversat titel Tidligere offentliggjort i uddrag i Tilskueren 1819-20.
 anmeldelse Dansk Litteratur-Tidende, 1820, nr 27, side 413-428 [med uddrag på engelsk og dansk].
 Bog anonym [Combe, William]: Dr. Syntaxes mærkværdige Reise-Æventyr. Efter den engelske Originals sjette Udgave ved H. Schou. Med 30 Lith. ♦ (Wøldike) Schwartz Eftf., 1863. 285 sider + 1 tavle (1863, digte)
Detaljer
oversat af Henrik Schou (1823-1908)
1820 1. udgave: Doctor Syntaxes Reise efter det Maleriske. Et Digt oversat af det Engelske ved K.L. Rahbek. ♦ Kbh., Schultz, 1820. viii + 327 sider

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden