Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jørgen Moe (1813-1882)

Sprog: norsk
(henvisning) Engebretsen Moe, Jørgen

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Børnebog Asbjørnsen, P. C., og J. Moe: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr (1883-87, børnebog)
Detaljer
af Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885, sprog: norsk)
kollaps Indhold

[1-2] Asbjørnsen, P. C., og J. Moe: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr. ♦ [Samling] I-II, 103 + 95 sider, illustreret (1883-84, børnebog)
af Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885, sprog: norsk)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
illustrationer af Otto Sinding (1942-1909, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Bind 1: Med Ill. af E. Werenskjold og Th. Kittelsen.
 note til titel Bind 2: Med Ill. af E. Werenskjold, Otto Sinding og Th. Kittelsen.

[3] Asbjørnsen, P. C.: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr. [Samling] III. Med Illustrationer af E. Werenskiold og Th. Kittelsen. Udgivet af Professor Moltke Moe. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Søn), 1887. 128 sider (1887, børnebog)
af Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885, sprog: norsk)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
udgiver: Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, 3. samling, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[62067_SA] Martens, Elisabeth: Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1866. 164 sider (1866, novelle(r))
af Louise Bjørnsen (1824-1899)

[a] Martens, Elisabeth: En Modsætning. Side 1-42 (1866, novelle(r))
af Louise Bjørnsen (1824-1899)
kollaps Noter
 note til titel Skrevet 1858.

[b] Martens, Elisabeth: En Eftermiddag mellem danske Klipper. Side 43-58 (1866, novelle(r))
af Louise Bjørnsen (1824-1899)
kollaps Noter
 note til titel Skrevet 1859.

[c] Martens, Elisabeth: En Eftermiddag mellem danske Klipper. Side 59-164 (1866, novelle(r))
af Louise Bjørnsen (1824-1899)
 Bog antologi: Norske Folke- og Huldre-Eventyr. I Udvalg ved P. Chr. Asbjørnsen. Med Illustrationer efter Originaltegninger af P.N. Arboe, H. Gude, V.St. Lerche, Eilif Peterssen, A. Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand og E. Werenskiold. Andet Oplag [ie. 2. udgave]. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. xvi + 384 sider, illustreret (1896, novelle(r)) 👓
Detaljer
udgiver: Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885, sprog: norsk)
noter af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [v]: Min gamle Ven Maleren Hans Gude med hengivenhed tilegnet.
 note til titel Side [ix]: Forord [Signeret: Kristiania, November 1896. Moltke Moe].
 note til titel Hele forordet: Dette Oplag er et saa godt som uforandret Aftryk af 1ste Udgave. Fra sin Forgjænger skiller det sig, foruden ved de tilføiede biografiske Data, kun i to uvæsentlige Punkter: Frakturstilen er ombyttet med Antiqva, og de faa af Jørgen Moe's Eventyr, der er optagne i dette Udvalg, er paa Indholdslisten blevne betegnede med hans Navn.
 note til titel Side [xi]-xvi: Biografiske Oplysninger om P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe.
 note til titel Side [364]-66: Fortegnelse over Illustrationerne og Kunstnerne.
 note til titel Side [367]-84: Ordforklaringer.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Asbjørnsen og Moe: Norske huldreeventyr og norske folkeeventyr. ♦ Kristiania, Aschehoug, 1911-14. Bind 1-2, 342 + 268 sider (1911-14, novelle(r))
Detaljer
af Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885, sprog: norsk)
redigeret af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Bind 1 med portrætter.
 note til titel Bindenes titler: 1: Norske huldreeventyr. 2: Norske folkeeventyr.
 note til titel Udkom i 10 hæfter.
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 9 (December), side 159 [Anmeldelse af J.N. Høirup].

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden