Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Thomas Hales (1740-1780)

Sprog: fransk
(henvisning) Hales, Théodore
d'Hèle (pseudonym)

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik D'Hèle, [Théod. Hales, kaldet]: [Syngespil for den Danske Skueplads [7b]] De uventede Tilfælde. Et Syngespil i 3 Acter. Musikken af [André] Gretry. Oversat af Lars Knudsen (1785, dramatik) BD4:sp295
Detaljer
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
kollaps Noter
 Dramatik anonym [d'Hèle, Th.]: [Syngespil for den Danske Skueplads [8f]] Den falske Formodning eller den Skinsyge Elsker. Et Syngestykke i tre Akter med Musik af Gretry. Oversat til samme Musik af J. H. Wessel. 72 sider (1790, dramatik) BD4:sp296
Detaljer
oversat af Johan Herman Wessel (1742-1785)
kollaps Noter
 note til titel Denne titel mangler i indholdsoversigten over bind 8 i Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 296 (medtaget i Det kongelige Biblioteks online katalog, Rex), opført som separat tryk spalte 393.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse L.Eft. 1790, side 711.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(tekst)De uventede TilfældeSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Grétry, Teksten af d'Hèle. Oversat af L. Knudsen
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
(premiere 02-01-1784 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(tekst)Den falske Formodningeller Den skinsyge Elsker, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Grétry, Teksten af d'Hèle. Oversat af J.H. Wessel
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
oversat af Johan Herman Wessel (1742-1785)
andet af Susanna Centlivre (1667-1723, sprog: engelsk)
(premiere 23-11-1787 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden