Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik anonym: Den forstilte Hyrdinde. Comoedie udi een Act [oversat af Hans Hagerup efter: Sylvia]. Kbh., u.A. [1750?] (1750?, dramatik) BD4:sp354
originaltitel: Sylvia
oversat af Hans Hagerup (f. 1712)
 Bog Gellert: Forsøg til en dansk Oversættelse af Gellerts Fabler og Fortællinger. ♦ Kbh., [1751] (1751, digte) BD4:sp271
Detaljer
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet findes: 2-12. Stykke, oversat i danske Vers ved B. Lodde. [Alle uden årstal og titelblad].
 Bog Gellert, C. F.: En Menneske-Ven. Af C. F. Gellerts Poetiske Skrifter. Paa Dansk oversat af Christen Selmer. ♦ Kbh., 1758. 16 sider (1758, digte) BD4:sp271
Detaljer
oversat af Christian Selmer (1718-1763)
kollaps Noter
 note til oversat titel Særtryk af Literære Efterretninger 1758, side 18-24.
 Bog Gellert, Chr.: Lærevers. I. Menneske Vennen. II. Ære og Rigdom. III. Hovmod. Paa Dansk af Jacob Baden. ♦ Kbh., 1761 (1761, digte) BD4:sp271
oversat af Jacob Baden (1735-1804)
 Dramatik Gellert, C. F.: De ømme Søstre. En Comedie i 3 Acter. Skrevet paa tydsk af Hr. Gellert. Kbh., 1763. vi + 120 sider (1763, dramatik)
originaltitel: Die zärtlichen Schwestern, 1747
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 Bog Gellert, C. F.: Fabler og Fortællinger i tvende Deele. Oversat i Dansk. ♦ Kbh., 1769 (1769, digte) BD4:sp271
Detaljer
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1779.
 Bog Gellert, C. F.: Den svenske Grevinde v. G***s Liv. Oversat af det Tydske, efter det sidste forbedrede Opl. Kbh., 1775. 186 sider (1775, roman) BD4:sp458
originaltitel: Leben der Schwedischen Gräfin von G*, 1747
 Dramatik St. Foix og Gellert: [Syngespil for den Danske Skueplads [1f]] Oraklet. Et Syngespil i 2 Handlinger. [Musik af Scalabrini.] indrettet til det Danske Theaters Brug efter det Franske og det Tydske [af P. T. Wandall] (1776, dramatik) BD4:sp293
se også: L'oracle
Detaljer
af Germain-François Poullain de Saint Foix (1698-1776, sprog: fransk)
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
kollaps Noter
 Bog Gellert, Chr.: Femten Fortællinger. Oversatte. ♦ Kbh., 1778 (1778, digte) BD4:sp271
oversat af Anonym
 Note (andet) anonym [Storm, Edvard]: Fabler og Fortællinger i den Gellertske Smag. En Sang om Jøndalen, samt Boraasiade, et Digt i fire Sange. ♦ Kbh., 1778 (1778, digte)
af Edvard Storm (1749-1794)
 Bog Gellert: Gedichte. Der Held und der Reitknecht, Amynt, die kranke Frau; und eine Ode, betitelt: Was fehlt? Einem musik Versuch gewidmet. ♦ Schleswig, 1790. Kvartformat, 4 blade (1790, digte) BD4:sp271
 Bog Lessing, G. E. og C. F. Gellert: [Glimt af Verdenslitteraturen [4]] Fabler. Af G. E. Lessing og C. F. Gellert (1929, novelle(r))
af Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781, sprog: tysk)
oversat af Anonym

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Gellert, Christian Fürchtegott: Den forstilte HyrdindeHyrdestykke i 1 Akt af Gellert. Oversat af H. Hagerup
oversat af Hans Hagerup (f. 1712)
(premiere 27-11-1750 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Gellert, Christian Fürchtegott: Den skinhellige KoneKomedie i 5 Akter af Gellert. Oversat af C.P. Rose
oversat af Christopher Pauli Rose (1723-1784)
(premiere 25-09-1754 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Gellert, Christian Fürchtegott: Loddet i LotterietKomedie i 5 Akter af C.F. Gellert. Oversat af C.P. Rose
oversat af Christopher Pauli Rose (1723-1784)
(premiere 14-11-1759 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
Gellert, Christian Fürchtegott: Baandeteller Den mistænkelige Hyrde, Hyrdestykke i 1 Akt af C.F. Gellert. Oversat af L. Reersløv
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
(premiere 30-06-1762 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(tekst)OrakletSyngestykke i 2 Akter, Musiken af Paolo Scalabrini, Teksten af Saint-Foix (L'oracle) og Chr. Gellert. Oversat af P.T. Wandal
musik af Paolo Scalabrini (1713-1803)
tekst af Germain-François Poullain de Saint Foix (1698-1776, sprog: fransk)
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
(premiere 23-04-1776 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden