Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Eugène Cantiran de Boirie (1785-1857)

Sprog: fransk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (fransk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Carmouche, Poujol d. Æ og Boirié: [Nyeste Samling af Skuespil [2c]] De to Galeislaver eller Møllen ved St. Aldervon. Drama i 3 Acter med Chor og Dands af Carmouche, Poujol og Boirié. Oversat [af Julius Liebe] efter Theodor Hells Bearbeidelse af den franske Original (1825, dramatik) BD4:sp302
af Pierre François Adolphe Carmouche (1797-1868, sprog: fransk)
af Alphonse-André-Véran Poujol (sprog: fransk)
oversat af Georg Liebe (1788-1845)
bearbejdelse: Karl Gottlieb Theodor Winkler (1775-1856, sprog: tysk)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Boirie, Eugène Cantiran de: De to Galejslavereller Møllen ved St. Aldervon, Drama i 3 Akter med Kor og Dans af Cantiran de Boirie, Carmouche og Poujol d.æ. (Les deux forçats, ou La meunière du Puy-de-Dôme), oversat, efter Th. Hells Bearbejdelse, af Jul. Liebe, Musiken af Ludv. Zinck, Dansen ...
af Pierre François Adolphe Carmouche (1797-1868, sprog: fransk)
af Alphonse-André-Véran Poujol (sprog: fransk)
bearbejdelse af Karl Gottlieb Theodor Winkler (1775-1856, sprog: tysk)
oversat af Georg Liebe (1788-1845)
musik af Ludvig Zinck, f 1776 (1776-1851)
(premiere 30-09-1825 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden