Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

antologi svensk

Sprog: svensk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog antologi: Noveller og Skizzer. Af det Svenske. Tildeels overs. efter "Aftonbladet"s Feuilleton. ♦ 1841-42. Deel 1-2, 168 + 195 sider (1841-42, novelle(r)) EMP3225
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[1a] Liana [ie: Vendela Hebbe]: Hedvig. Tegning efter Naturen (1841, novelle(r))
af Wendela Hebbe (1808-1899, sprog: svensk)

[1b] anonym [Settervall, Hedvig Beata]: Emili Firman eller Bladet vender sig. Sand Begivenhed (1841, novelle(r))
af Hedvig Beata Settervall (1785-1848, sprog: svensk)

[1c] anonym: Erik Dalberg og Wolfram Eschenbach. Historisk Skizze (1841, novelle(r))
af anonym svensk (sprog: svensk)

[2a] anonym: Hexekammeret (1841, novelle(r))
af anonym svensk (sprog: svensk)

[2b] anonym: Tvende Qvinder. En Skizze af Hverdagslivet (1841, novelle(r))
af anonym svensk (sprog: svensk)

[2c] Onkel Adam: Naboerskerne. Genremaleri (1841, novelle(r))
af Carl Anton Wetterbergh (1804-1889, sprog: svensk)

[2d] anonym: Lystreisen (1841, novelle(r))
af anonym svensk (sprog: svensk)
 Tekster antologi: Folkeskrifter. Overs. efter det Svenske. ♦ Schubothe, 1843-44. No. 1-4 (1843-44, tekster) EMP3226
Detaljer
kollaps Indhold

[1] anonym [Feilitzen, O.T.F. von]: Naboerne i Skærgaarden. ♦ 1843. 36 sider (1843, novelle(r))
originaltitel: Grannarne i skärgården, 1840
af Otto Theodor Fabian von Feilitzen (1820-1889, sprog: svensk)

[2] anonym [Feilitzen, O.T.F. von]: Sågsbobørnenes Vandringsaar. ♦ 1843. 56 sider (1843, novelle(r))
originaltitel: Sågsbo-Barnens vandringsår, 1842
af Otto Theodor Fabian von Feilitzen (1820-1889, sprog: svensk)

[3] Lundeqvist, N. V. og Mellin: Jordens Luftkreds. Af N. V. Lundqvist og Mellin. ♦ 1843. 24 sider (1843, tekster)
originaltitel: Jordens luftkrets, 1839
af Nils Wilhelm Lundeqvist (1804-1863, sprog: svensk)
af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)

[4] Almqvist, C.J.L.: Grimstahavns Opdyrkning. Fortælling. Overs. fra Svensk. ♦ 1844. 55 sider (1844, novelle(r))
originaltitel: Grimstahamns nybygge, 1839
af Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866, sprog: svensk)
 Bog antologi: Samling af svenske Viser og Sange til Skolebrug. Som tillæg til P. O. Boisens: Ny og gamle viser af og for Danske Folk. ♦ Thaarup, 1862. 108 sider (1862, digte)
Detaljer
andet: P.O. Boisen (1762-1831)
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1864.
 note til titel Melodierne udgivet separat 1863 ved H. Nutzhorn.
 Bog antologi: Svenska Visor och sånger. Saml. och utg. till bruk vid folkhögskolan i norden. ♦ Thaarup, 1870. (1870, digte)
 Bog antologi: Svensk Lyrik (1879, digte)
 Bog antologi: Fra Viktor Rydberg til Albert Bååth. Et Udvalg af nyere svenske Forfatteres Arbejder. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ Gyldendal, 1885. 308 sider (1885, novelle(r)) EMP3227
Detaljer
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
kollaps Noter
 note til oversat titel 3 upaginerede sider: Forord [signeret: O.B., udvalget foretaget i samråd med "Fru Edgren" [ie: Leffler]].
kollaps Indhold

[a] Rydberg, Viktor: Hesiodos' Død. Din Sorg er din [2 digte] (1885, digte)
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)

[b] Rydberg, Viktor: Marcus Aurelius. Et romersk Kejserbillede (1885, novelle(r))
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)

[c] Snoilsky, Carl: Telegrafen og Fuglene. Sorte Svaner. I Porcelænsfabrikken [3 digte] (1885, digte)
af Carl Snoilsky (1841-1903, sprog: svensk)

[d] Strindberg, August: [Et digt] (1885, digte)
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)

[e] Strindberg, August: Ofret. Et Stykke Bondeliv (1885, novelle(r))
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)

[f] Strindberg, August: Digteren og Poeten (1885, novelle(r))
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)

[g] Strindberg, August: Aviskonsortiet Graakappen. Et Kapitel af "Röda Rummet" (1885, novelle(r))
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
1885 [Uddrag] 1. udgave: Det røde Værelse. Skildringer fra Kunstner- og Forfatterlivet i Stockholm. ♦ Kjøbenhavn, [Politiken] - Rasmussen & Olsens Bogtrykkeri, 1885. 494 sider

[h] Strindberg, August: En Pebersvend paa en Midsommerdag. Et Kapitel af "Giftas" (1885, novelle(r))
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
1912 [Uddrag] 1. udgave: Ægteskab

[i] Edgren, A. Chr. [ie: Leffler]: Lighed (1885, novelle(r))
originaltitel: Jämlikhet
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i bogform i samlingen: Ur lifvet, (sista samlingen), 1890.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg

[j] Edgren, A. Chr. [ie: Leffler]: Fattigdom og Velgjørenhed. Af "Løse Blade fra det moderne London" (1885, novelle(r))
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)

[k] Edgren, A. Chr. [ie: Leffler]: Gustav faar Præstekaldet (1885, novelle(r))
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)

[l] Agrell, Alfhild: En Bryllupsdag (1885, novelle(r))
af Alfhild Agrell (1849-1923, sprog: svensk)

[m] Ahlgren, Ernst [ie: V. Benedictsson]: Fruentimmer (1885, novelle(r))
af Victoria Benedictsson (1850-1888, sprog: svensk)

[n] Ahlgren, Ernst [ie: V. Benedictsson]: Et Tab (1885, novelle(r))
af Victoria Benedictsson (1850-1888, sprog: svensk)

[o] Nordensvan, Georg: Papa og Mama (1885, novelle(r))
af Georg Nordensvan (1855-1932, sprog: svensk)

[p] Levertin, Oscar: Foraar (1885, novelle(r))
af Oscar Levertin (1862-1906, sprog: svensk)

[q] Geijerstam, Gustav af: Et Kunstnerpar (1885, novelle(r))
af Gustaf af Geijerstam (1858-1909, sprog: svensk)

[r] Geijerstam, Gustav af: Efter Slaget (1885, novelle(r))
af Gustaf af Geijerstam (1858-1909, sprog: svensk)

[s] Bååth, A. U.: Knud Lavesøn. Et Socialistmøde. Skaane [3 digte] (1885, digte)
af Albert Ulrik Bååth (1853-1912, sprog: svensk)
 Bog antologi: 8 svenske poeter fra 50'erne. Red. og overs.: Knud Fisker-Nielsen (1960, digte)
oversat af uidentificeret
 Samling antologi: Svensk for realklasserne. Ved Henning Hohwy. Ill. af Kuno Pape (1960, samling)
redigeret af Henning Hohwy (1924-2014)
illustrationer af Kuno Pape
 Samling antologi: Svensk læsebog. Ved P. Christensen. Omarbejdet af Jens Bak (1960, samling)
Detaljer
redigeret af uidentificeret
bearbejdelse: uidentificeret
kollaps Noter
 note til titel Ny udg. af Svensk læsebog for mellem- og realskolen.
 Samling antologi: Ung svensk prosa. Udvalgt af Staffan Larsson (1960, samling)
redigeret af Staffan Larsson (1927-1994, sprog: svensk)
 Samling antologi: Svensk antologi. Ved Folke Roikjer (1962, samling)
Detaljer
redigeret af Folke Roikjer (1908-1980)
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes: Grammatik og glosar, 1962.
 Bog antologi: Svenske fortællere fra August Strindberg til Harry Martinson. Udvalgt, overs. og indledt af Ib Kruuse-Rasmussen og Kjeld Elfelt (1962, novelle(r))
serietitel: Omnibusbøgerne
oversat af Ib Kruuse Rasmussen (1898-1975)
oversat af Kjeld Elfelt (1902-1993)
 Bog antologi: Ny svensk lyrik. En antologi ved Jacob Branting. Optrykt efter originaludgaven (1966, digte)
originaltitel: Svenskt 60-tal: ung lyrik, 1965
serietitel: Gyldendals Spættebøger, 26
Detaljer
redigeret af Jacob Branting (1930-2006, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Sverige.
 Bog antologi: Ny svensk prosa. Red. af Sven Holm (1966, novelle(r))
serietitel: SV Bøgerne
redigeret af Sven Holm (f. 1940)
 Tekster antologi: 40rnes norske & svenske novelle. En antologi red. af Erik Halvorsen (1967)
serietitel: Minerva-Bøgerne
af antologi norsk (sprog: norsk)
redigeret af Erik Halvorsen (1915-1995)
 Bog antologi: Ungdom på äventyr. En antologi. Fyra svenska ungdomsberättelser, avsedda företrädesvis för sjunde och åttonde, skoleåret. Bearbetade, sammanställda och intalade på band. Ved Kurt Heidenfors (1968, novelle(r))
redigeret af Kurt Heidenfors (f. 1927, sprog: svensk)
 Samling antologi: Svensk antologi. Texter från Bellman till Strindberg. Sammanställda av Sigbrit Swahn i samråd med svensklärargruppen vid Københavns Universitet. ♦ Københavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af Læremidler, 1970. 112 sider (21 x 30 cm) (1970, samling)
af Sigbrit Swahn (sprog: svensk)
kollaps Noter
 Samling antologi: Svensk antologi 1910-1970. Ved Sigbrit Swahn. ♦ Munksgaard, 1970. 229 sider, illustreret (1970, samling)
serietitel: Scandinavian University Books
redigeret af Sigbrit Swahn (sprog: svensk)
kollaps Noter
 Samling antologi: Ungdom och kärlek. En antologi. Noveller och dikter avsedda företrädesvis för nionde och tionde skolåret. Bearb. sammanställde och intalade på band samt anslutna till filmatiserade versioner. Ved Kurt Heidenfors. ♦ Foreningen Norden, 1971. 48 sider, illustreret (1971, samling)
redigeret af Kurt Heidenfors (f. 1927, sprog: svensk)
 Bog antologi: Från runor till rymdskepp. Tusen års svensk poesi och prosa. Sammanställd av Birgitta Horstmann. ♦ Gyldendal, 1974. 288 sider (1974, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Birgitta Horstmann (f. 1920, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes: Kommentarer. 1975. 112 sider. ISBN: 87-00-10811-1.
,
 Bog antologi: Tvekamp og andre svenske mesterfortællinger. I udvalg og overs. ved Ole Storm. Ill. af Åke Arenhill [m. fl.]. ♦ Lademann, [1974]. Bind 1-2, 256 + 256 sider, illustreret (1974, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Ole Storm (1918-1988)
illustrationer af Åke Rudolf William Arenhill (f. 1920, sprog: svensk)
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
, ,

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden