Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Karl Venturini (1768-1849)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (tysk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym [Venturini, Karl]: Herman der Sassen Herzog. Deutschlands Rächer und Befreyer. Ein romantisches Bild altdeutscher Freyheit und National-Grösze. In zwey Theilen. ♦ Kph. und Leipzig, 1804-05 (1804-05, roman) BD4:sp475
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med titelkobber i 1. del.
 Bog Venturini, Karl: Erik Stenbock og hans Venner. En svensk Historie fra den sidste Halvdeel af det 16de Aarhundrede, udg. af Karl Verturini, overs. af L. Philip. ♦ 1841. (Familiebibliothek. Udg. af C.G. Schiellerup. Ny Suite, Bd. 20) (1841, roman) EMP2944
originaltitel: Erik Stenbock und seine Freunde, 1826
del af: Familiebibliothek
oversat af Ludvig Philip (1811-1871)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden