Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Thomas Gaspey (1788-1871)

Sprog: engelsk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym [Gaspey, Thomas]: Lord Cobham eller Lollharderne. Historisk Roman, grundet paa de fanatiske Forfølgelser, der udmærke Begyndelsen af det femtende Aarhundrede. Efter det Engelske af Georg Lotz. Overs. ved Ph. Wallich. ♦ Kbh., 1826. Deel 1-3, ?? + 158 + 174 sider (1826, roman) EMP 629 BD4:sp483
originaltitel: The Lollards, 1822
Detaljer
fejlagtig tillagt: William Bennett (1796-1879, sprog: engelsk)
oversat af Georg Lotz (1784-1844, sprog: tysk)
oversat af Philip Wallich (d. 1856)
kollaps Noter
 note til forfatter Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 483, anført under [Gibbon, Lee?], dvs. pseudonym for William Bennett.
 note til oversat titel Oversat efter: Die Lollharden. Nach dem Engl. von G. Lotz, 1823.
 note til titel Bind 1 mangler på Det kgl. Bibliotek.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog pseudonym [Gaspey, Thomas]: Munkene i Leadenhall. En Fortælling grundet paa en virkelig Tildragelse. Af Forfatteren til Lollharderne og Calthorpe etc. Udg. paa Dansk ved C.J. Klæstrup. ♦ 1832-33. Deel 1-2, 192 + 176 sider. (Tidsfordriv. Et Hefteskrift) (1832-33, roman) EMP 630 BDsupp:sp
originaltitel: Other times, 1823
originaltitel: Andere Zeiten oder Die Mönche von Leadenhall, 1824
serietitel: Tidsfordriv. Et Hefteskrift)
Detaljer
oversat af Georg Lotz (1784-1844, sprog: tysk)
oversat af Christian Juel Klæstrup (1788-1837)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat efter: Andere Zeiten, oder: Die Möche von Leadenhall. Nach dem Engl. von G. Lotz, 1824.
 note til forfatter I Bibliotheca Danica, Suplement til bind 4, spalte 822, opført under Lotz, Geo.
 url Fuld visning af den engelske tekstp på:  Link til ekstern webside Hathi Trust

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden