Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Maurits Christopher Hansen (1794-1842)

Sprog: norsk
Møllmann, Carl (pseudonym)

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (norsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Hansen, M. C.: Samlede Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Den norske Boghandels Forlag, 1836. 1. Bind, 157 sider (1836, novelle(r)) BDsupp:sp811
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Mere udkom ikke.
 note til titel Indhold: Skizzerede nationale Fortællinger, i Breve fra Carl Mølmann.
 Bog Hansen, M. C.: Samlede Noveller. [Ny Samling]. ♦ Kbh., 1837. 1. Bind, 283 sider (1837, novelle(r)) BDsupp:sp811
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Forskellig fra samlingen fra 1836.
 note til titel Annonce i Adresseavisen 27-9-1837: M.C. Hansens samlede Noveller.
Da Undertegnede har tilkjöbt sig Forlagsret paa Udgivelsen af hiin geniale norske Forfatters samlede Værker, saa bekjendtgjöres herved forelöbig, at förste Hefte, 10 Ark stort, kan erholdes om et Par Dage, og af Fortsættelsen regelmæssig vil fölge hver 3 Uger, da Trykningen deraf allerede er paabegyndt.
J.R. Reisersen.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden