Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Albert Wilhelm Zimmermann (1776-1824)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Zimmermann, A. W.: Georgine. En Samling af Fortællinger. Overs. ved L. Heiden. ♦ 1824. Hefte 1, 88 sider (1824-25, novelle(r)) EMP3041 BD4:sp476
originaltitel: Georginen, 1823
Detaljer
oversat af L. Heiden (f. 1786)
kollaps Noter
 note til oversat titel [Hefte 1-2]. 1825. 204 sider.
kollaps Indhold

[1a] Zimmermann, A. W.: Pater Antonio. Af Grev v. W...s Papirer (1825, novelle(r))
[1b] Zimmermann, A. W.: Hævn og Ædelmodighed. En sand Historie fra Krigens Tid (1825, novelle(r))
[1c] Zimmermann, A. W.: Den gyldne Fugl. En Fabel (1825, novelle(r))
[2a] Zimmermann, A. W.: Den tyske Aspasia (1825, novelle(r))
[2b] Zimmermann, A. W.: Virkninger af Kjærlighed. To Modstykker, den strænge Sandhed troe (1825, novelle(r))
[2c] Zimmermann, A. W.: Rosen. En sand Begivenhed (1825, novelle(r))
 Dramatik Zimmermann, A.: Der redliche Landmann. Ein Schauspiel in 2 Aufzügen für die Jugend, geeignet zur Aufführung bey der Feyer des Geburtstages Sr. Majestät, Friedrichs des Sechsten, Königs von Dännemark. Copenhagen, 1824. (48 sider) (1824, dramatik) BD4:sp373

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden