Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Friedrich Wilhelm Ziegler (1759-1827)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (tysk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Ziegler, [Fr. Wilh.]: Eulalia Meinau eller Følgerne af Forligelsen. Et Sørgespil i fire Handlinger, oversat efter Zieglers tydske Original. [s.l.], [u.a.]. 118 sider (1500, dramatik) BDsupp:sp878
originaltitel: Eulalia Meinau oder die Folgen der Wiedervereinigung, 1791
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Udkommet mellem 1791-40.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Göttinger Digitalisierungszentrum
 Dramatik Ziegler, F. W.: [Nyeste Samling af Skuespil [2a]] Laurbærkrandsen eller Lovenes Magt. Skuespil i fem Optoge. Fordansket [af Joh. Chr. Ryge] til Brug for det kongelige Theater. 136 sider (1825, dramatik) BD4:sp302 👓
originaltitel: Der Lorbeerkranz oder Die Macht der Gesetze, 1799
Detaljer
oversat af J.C. Ryge (1780-1842)
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Ziegler, Fr. W.: Laurbærkranseneller Lovenes Magt, Skuespil i 5 Akter af F.W. Ziegler. Oversat af J.C. Ryge
oversat af J.C. Ryge (1780-1842)
(premiere 25-05-1825 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Ziegler, Fr. W.: Det farlige FrieriLystspil i 3 Akter af Fr. W. Ziegler. Oversat af H.G. Hertzog
oversat af Hans Georg Hertzog
(premiere 16-06-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden