Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Edward Young (1683-1765)

Sprog: engelsk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Young, Edw.: Religionens Magt eller Den Seiervundne Kierlighed i 2 Sange. [Oversat af O.Fr. Müller]. ♦ Kbh., 1758 (1758, digte) BD4:sp283
oversat af Otto Frederik Müller (1730-1784)
 Dramatik Young, Eduard: [indgår i antologien: Trauerspiele [c]] Die Brüder (1764, dramatik) BD4:sp375
oversat af J.H. Schlegel (1726-1780)
 Bog Young, Edward: Tvende Sange om Taalighed i Lidelser. En Oversættelse [af Eman. Balling]. ♦ Kbh., 1774 (1767, digte) BD4:sp283
Detaljer
oversat af Emanuel Balling (1733-1795)
kollaps Noter
 note til titel Begyndelsen af oversættelsen blev først trykt i Flyveblade (udg. af H. Holck), 1774, nr. 20-23.
 anmeldelse Krit. Journal, 1774, side 397.
 Bog Young, Edward: Forsøg til en Oversættelse af Dr. Edward Youngs Klager eller Nattetanker om Liv, Død og Udødelighed. Forfattet [af Eman. Balling] i Ni Sange. ♦ Helsingøer, 1767 (1767, digte) BD4:sp283
oversat af Emanuel Balling (1733-1795)
 Bog Young, Edward: Forsøg til en Oversættelse af Dr. Edward Youngs ypperlige Afhandling om den yderste Dag, tilligemed Religionens Magt eller den seiervundne Kierlighed, og en Paraphrase over Jobs Bog. Fordansket ved Emanuel Balling. ♦ Helsingøer, 1770 (1770, digte) BD4:sp283
Detaljer
oversat af Emanuel Balling (1733-1795)
kollaps Noter
 anmeldelse Den Kritiske Journal, No. 26 [Anmeldelse], visning af teksten (dårlig skanning) på: Hathi Trust.  Link til ekstern webside http://hdl.handle.net/2027/nyp.33433069135931?urlappend=%3Bseq=762
 Bog Young, Edw.: Syv karakteristiske Satyrer over Ærebegierligheden. Oversatte af E. W. [ie: Erik Werdel]. ♦ Kbh., 1775 (1775, digte) BD4:sp283
oversat af Erik Werdel (1719-1784)
 Bog Young, Edw.: Uopdigtede Centaur eller halvdyriske Menneske i sex Breve til en Ven. Tilligemed denne berømmelige Forfatters Levnet. Oversat af Eman. Ballling. ♦ Kbh., 1775 (1775, digte) BD4:sp283
oversat af Emanuel Balling (1733-1795)
 Bog Young, Edward: Klage eller Natte-Tanker om Liv Død og Udødelighed. Oversatte ved Barth. Joh. Lodde. ♦ Kbh., 1783 (1783, digte) BD4:sp283
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
 Bog Young, Edward: [indgår i: Nyt-Aarsgave til mine med-aldrende Venner [a]] Centaur not fabulous. [uddrag] (1784, digte) BD4:sp283
 Bog Young, Edward: Den ikke fabelagtige Centaur. I Sex Breve til en Ven, om den nu vedtagne Levemaade, af Edw. Young. Oversat i Dansk, og ved nogle Anmærkninger forklaret, af Barthoold Johan Lodde. Met et tilhørende Kobber. ♦ Kbh., 1785 (1785, digte) BD4:sp283
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden