Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Carl Franz van der Velde (1779-1824)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Velde, C.F. van der: [indgår i antologien: Udvalgte og yndede Fortællinger [b]] Horoscopet. En Fortælling fra de indre Kriges Tider i Frankrig (1824, novelle(r)) EMP1581
oversat af L.J. Flamand (1800-1879)
 Bog Velde, C. F. van der: Prinds Frederik. En Fortælling fra den første Halvdeel af det attende Aarhundrede. Paa Dansk efter Originalens tredie Udg. af H. F. Martensen. ♦ 1827. Bd. 1, 204 sider. (Skrivter, Bd. 1) (1827, roman) EMP2939 BD4:sp474
originaltitel: Prinz Friedrich, 1820
Detaljer
oversat af Henrik Frederik Martensen, f 1801 (f. 1801)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Schriften. 2. Aufl., 1-20, 1819-25.
 note til oversat titel Side 1-16: Forerindring af C. A. Böttiger.
 note til oversat titel Kun bind 1 udkom.
 Bog Velde, C. F. van der: Erobringen af Mexico. Historisk romantisk Skildring fra den første Fjerdedeel af det sextende Aarhundrede. Paa Dansk af T. Ph. Hansen [ie: Joh. Werfel]. ♦ 1830. Deel 1-3, 152 + 144 + 128 sider (1830, roman) EMP2940 BD4:sp474
originaltitel: Der Eroberung von Mexico, 1821
Detaljer
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Schriften. 2. Aufl., 1-20, 1819-25.
 Bog Velde, C. F. van der: Røver-Admiralen eller: den ædle Yngling. Overs. ved C. Schumacher. ♦ 1830. 67 sider (1830, roman) EMP2941 BD4:sp474
originaltitel: Der Filibustier. Eine Erz. aus dem letzten Drittel des 17. Jahrhunderts, 1819
Detaljer
oversat af Caspar Schumacher (1794-1851)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Schriften. 2. Aufl., 1-20, 1819-25.
 Bog Velde, C. F. van der: Patricierne. Overs. af L. Gjellerup. ♦ Slagelse, 1831. 204 sider (1831, roman) EMP2942
originaltitel: Die Patrizier, 1823
Detaljer
oversat af L. Gjellerup
digte af Theodor Barfoed (1799-1878)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Schriften. 2. Aufl., 1-20, 1819-25.
 note til oversat titel På smudstitelblad under titlen: En Fortælling fra den sidste Trediedeel af det sextende Aarhundrede.
 note til oversat titel Side 204: Tanker helligede Tausdorfs Minde [digt signeret Th. Barfoed].
 Bog Velde, C. F. v. d.: Guido. En Novelle. Udg. af E. Petersen. ♦ 1841. 103 sider (1841, roman) EMP2943
originaltitel: Guido, 1822
udgiver: E. Petersen, o 1840

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden