Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Franziska Tarnow (1779-1862)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Tarnow, Fanny: Ruinerne af Inismore. Roman. Udg. af J. Riise. ♦ 1829. Deel 1-2, 170 + 160 sider (1829, roman) EMP2900 BD4:sp473
originaltitel: Malvina, oder die Ruinen von Inismore, 1824
Detaljer
udgiver: Jacob Riise (1791-1872)
1875-76 Senere udgave: Ole Bulls Farer og Eventyr eller Ruinerne af Inismores Mysterier. Roman. ♦ 1875-76. Del 1-2, 267 + 602 sider
 Bog Tarnow, Fanny: Franz af Bourbon, Kronfeldherre af Frankrig, og Margaretha af Valois, Dronning af Navarra. Et romantisk Malerie fra det sextende Aarhundrede. Overs. af L. J. Flamand. ♦ 1830. 145 sider (1830, roman) EMP2901 BD4:sp473
originaltitel: Franz von Bourbon, Kronfeldherr von Frankreich und Margaretha von Valois, Königin von Navarra, 1830
Detaljer
oversat af L.J. Flamand (1800-1879)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Auswahl aus Fanny Tarnow's Schriften, 10, 1830.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek Digital
 Bog Tarnow, Fanny: Greven af Montbary eller: Ridderligt Sind. En romantisk Skildring. Overs. af H. Hansen. ♦ 1830. 139 sider (1830, roman) EMP2902 BD4:sp473
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af uidentificeret
kollaps Indhold

[s107-26] Brachmann, Louise: Stille Troskab (1830, novelle(r))
af Louise Brachmann (1777-1822, sprog: tysk)
oversat af uidentificeret

[s127-39] Brachmann, Louise: Jordbærrene (1830, novelle(r))
af Louise Brachmann (1777-1822, sprog: tysk)
oversat af uidentificeret
 Bog Tarnow, Fanny: Ole Bulls Farer og Eventyr eller Ruinerne af Inismores Mysterier. Roman. ♦ 1875-76. Del 1-2, 267 + 602 sider (1875-76, roman) EMP2903
Detaljer
oversat af Anonym
1829 1. udgave: Ruinerne af Inismore. Roman. Udg. af J. Riise. ♦ 1829. Deel 1-2, 170 + 160 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Denne oversættelse er langt mere omfattende end den tidligere danske, men gentager den periodevis ordret.
 Bog Tarnow, Fanny: Mary eller Rejsen til Maanen. Roman. ♦ 1877. 704 sider (1877, roman) EMP2904
oversat af Anonym

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden