Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

A. E. v. Steigentesch (1774-1826)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (tysk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog (bearbejdelse) Duval, Alex.: Skibbrudet eller Arvingerne. Lystspil i 1 Akt. Oversat af N.M. Nielsen [efter Bearb. af A. v. Steigentesch]. Kbh., K. Kristensen, 1802. 39 sider (1802, dramatik) BD4:sp375
af Alexandre Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
oversat af N.M. Nielsen, o 1800
 Dramatik Steigentesch, Aug. v.: Forstand og Hjerte. Lystspil i 1 Optog (1817, dramatik)
oversat af H.H. Schønberg (1785-1845)
 Dramatik Steigentesch, Aug. v.: Man kan tage Fejl. Lystspil i et Optog (1817, dramatik)
oversat af H.H. Schønberg (1785-1845)
 Dramatik Steigentesch: [Dramatisk Almanak [1a]] Den, der søger, finder ogsaa, hvad han ikke søger. Lystspil i 1 Act. [Oversat af N.T. Bruun] (1820, dramatik) BD4:sp301
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Steigentesch: [Dramatisk Almanak [1b]] Ægtestandstegnene. Lystspil i 3 Acter. [Oversat af N.T. Bruun] (1820, dramatik) BD4:sp301
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Steigentesch, A. E. v.: Den, der søger, finder ogsaa det, han ikke søgerLystspil i 1 Akt af E.A. v. Steigentesch. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 27-08-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden