Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Christian Gotthilf Salzmann (1744-1811)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Salzmann, C. G.: Constants kuriøse Levnedshistorie og besynderlige Fataliteter. En Bog for menig-Mand, især for unge Haandværkere, overs. af P. H. Haste. ♦ Kbh., S. Poulsen, 1791-94. 1-3. D. (1791-1794, roman) BD4:sp469
originaltitel: Constants curiose Lebensgeschichte und sonderbare Fatalitäten
Detaljer
oversat af P.H. Haste (1765-1831)
kollaps Noter
 note til titel Med kobberstukken titelbillede i 1. bind.
 Bog Salzmann, C. G.: Carl von Carlsberg eller om den menneskelige Elendighed. Overs. af det Tydske. ♦ Kbh., 1797. 1-3. Bd. 1-6 D. (1797, roman) BD4:sp469
originaltitel: Carl von Carlsberg oder über das menschliche Elend, 1784
oversat af Anonym
 Tekster Wollstonecraft, Marie: Fortællinger for Børn. Oversat [af Kruse]. Kbh., 1798 (1798, tekster) BD1:sp1033
Detaljer
af Mary Wollstonecraft (1759-1797, sprog: engelsk)
oversat af Lauritz Kruse (1778-1839)
kollaps Noter
 note til oversat titel Paa Indholdsfortegnelsen læses: Fortællinger for Børn efter Wollstonecraft og Salzman ved Kruse.
 Note (andet) Gruber, J. G.: Helvedet paa Jorden, i Historien om Familien Fredini. Modstykke til Salzmanns: Himmelen paa Jorden. Overs. af G. T. Bang. ♦ 1803. 259 sider (1803, roman) EMP1994 BD4:sp459
originaltitel: Die Hölle auf Erden, 1800
Detaljer
af Johann Gottfried Gruber (1774-1851, sprog: tysk)
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
kollaps Noter
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Fortale [af forf.].
 note til oversat titel Salzmanns bog: Himmel auf Erden, udkom på tysk 1797. Oversat til dansk 1798, 2. oplag 1801. Bogen er af biblioteker placeret under opbyggelse.
 Tekster Salzmann, C. G.: Kirsten Faursted eller en udførlig, meget lystelig og lærerig Historie om en fattig Bondekarl, der blev til en Friherre. Oversat og efter vort Sprogs og Lands Beskaffenhed forandret af Andreas Krag Holm. ♦ Kbh., Hegelund, 1806. viii + 379 sider (1806, tekster)
originaltitel: Ernst Haberfeld
Detaljer
oversat af Andreas Krag Holm (1767-1851)
1843 Senere udgave: Kirsten Faursted eller en udførlig, meget lystelig og lærerig Historie om en fattig Bondekarl, der blev til en Friherre. Overs. og localiseret af A. K. Holm. 2. uforandrede Udg. ♦ Kbh., 1843. viii + 325 sider
 Bog Salzmann, C. G.: Kirsten Faursted eller en udførlig, meget lystelig og lærerig Historie om en fattig Bondekarl, der blev til en Friherre. Overs. og localiseret af A. K. Holm. 2. uforandrede Udg. ♦ Kbh., 1843. viii + 325 sider (1843, tekster) BD1:sp993
Detaljer
oversat af Andreas Krag Holm (1767-1851)
1806 1. udgave: Kirsten Faursted eller en udførlig, meget lystelig og lærerig Historie om en fattig Bondekarl, der blev til en Friherre. Oversat og efter vort Sprogs og Lands Beskaffenhed forandret af Andreas Krag Holm. ♦ Kbh., Hegelund, 1806. viii + 379 sider

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden