Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Louis Reybaud (1799-1879)

Sprog: fransk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (fransk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Reybaud, Louis: Jerome Paturot. Aftryk efter "Folkets" Feuilleton, med 66 Træsnit. ♦ 1849. 251 sider, illustreret (1849, roman) EMP4576
originaltitel: Jérôme Paturot, 1842
del af: Folket
Detaljer
oversat af Anonym
1850 Senere udgave: Jeronymus Paturot søgende sig en Stilling her i Livet. Oversat af A.E. Morville. 1-2 Del
kollaps Noter
 note til oversat titel Annonce i Berlingske Tidende 24-12-1850: Udkommen er: Jerome Paturots vidunderlige Hændelser af Louis Reybrand [ie: Reybaud]. 252 Pagina med 66 Billder. Faaes overalt i Bogladerne, saavelsom hos Udgiveren Flinch i Pilestræde Nr. 84, 4de Sal.
 Bog Reybaud, Louis: Jeronymus Paturot søgende sig en Stilling her i Livet. Oversat af A.E. Morville. 1-2 Del (1850, roman) EMP4577
Detaljer
oversat af Adolph Emil Morville (1820-1863)
1849 1. udgave: Jerome Paturot. Aftryk efter "Folkets" Feuilleton, med 66 Træsnit. ♦ 1849. 251 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Fortale til tredie Original-Udgave [signeret L.R.].
 Bog Reybaud, Louis: Corsaren. En Roman. Bearbeidet af H. P. Holst. ♦ 1854. Deel 1-2, 190 + 236 sider (1854, roman) EMP4578
originaltitel: La vie de corsaire, 1854
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra Nr. 220 (21-9-1854) til Nr. 259 (6-11-1854).
 url Fuld visning af den danske oversættelse på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Reybaud, Louis: En Nutids-Roman. Overs. fra Fransk af A. Courlænder. ♦ 1855. Deel 1-2, 156 + 230 sider. (Udlandet, 12-13) (1855, roman) EMP4579
originaltitel: Scènes de la vie moderne, 1855
serietitel: Udlandet, 12-13
oversat af Anton Courlænder (1820-1880)
 Bog Reybaud, Louis: Hvad man kan see gratis paa Gaden. Optegnelser af en Pariser Municipalgardisk. Af Louis Reybaud. (Udgivet som Tillæg til "Flyveposen"). ♦ 1857. 1.-2. Deel, 162 + 187 sider (1857, roman) EMP4580
originaltitel: Ce qu'on peut voir dans une rue, 1858
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Samme titel udgivet både på Levy og Jordans Forlag. Titlerne afviger dog, den ene hedder: Hvad man kan see gratis paa Gaden, den anden: Hvad man seer gratis paa Gaden.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden