Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Philipp Joseph Rehfues (1779-1843)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Pückler-Muskau, Fyrst: Belejringen af Kastellet paa Gozzo eller den sidste Assassine. Af Fyrst Pückler-Muskau, Forfatter til Scipio Cicala. Overs. ved Joh. Nik. Høst. ♦ 1834-35. Bd. 1-2, 299 + 241 sider (1834-35, roman) EMP2646
originaltitel: Die Belagerung des Kastells von Gozzo, 1834
Detaljer
fejlagtig tillagt: Hermann von Pückler-Muskau (sprog: tysk)
oversat af Johannes Nicolai Høst (1780-1854)
kollaps Noter
 note til oversat titel Forfatternavnet på titelbladet er urigtigt. Eksemplaret i Det kongelige Bibliotek har senere indklæbet titelblad uden forfatternavn, men med den rigtige henvisning: "Af Forfatteren til Scipio Cicala".
 url Fuld visning af den tysk tekst, Erster Band, på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital
 url Fuld visning af den tysk tekst, Zweiter Band, på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital
 Bog anonym [Rehfues, P. J.]: Scipio Cicala. Overs. af A. C. Clausen. ♦ 1834-35. Bd. 1-3, 404 + 406 + 243 sider (1834-35, roman) EMP2647
originaltitel: Scipio Cicala, 1832
Detaljer
oversat af Andreas Christian Clausen, f 1800 (1800-1846)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-21: Dedicationsskrivelse, til Sir Walter Scott, Baronet i Skovland [af forf.].

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden