Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Georges Ohnet (1848-1918)

Sprog: fransk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Ohnet, Georges: Serge Panine. Roman. Efter Originalens 61de Oplag. ♦ 1882. 372 sider (1882, roman) EMP4499
originaltitel: Les batailles de la vie. Serge Panine, 1881
oversat af Anonym
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Salmonsen, 1882. 380 sider (1882, roman) EMP4498
originaltitel: Les batailles de la vie. Le maitre de forges, 1882
Detaljer
oversat af Hans Henrik Gjødvad (1839-1898)
1896 Senere udgave: Fabrikanten. ♦ Kjøbenhavn, R. Stjernholm, [1896]. 245 sider
1900 Senere udgave: Fabrikanten. Roman. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [u.å.]. 411 sider
1904 Senere udgave: Fabrikanten. Roman af Georges Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Ribe], [Ribe Stifts-Tidende], [1904]. 411 sider
1904 Senere udgave: Fabrikanten. Roman af Georges Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Holstebro], [Holstebro Avis], [1904]. ? sider
1904 Senere udgave: Fabrikanten. Roman af Georges Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Nykøbing F.], [Lollands-Falsters Stifts-Tidende], [1904]. ? sider
1904 Senere udgave: Fabrikanten. ♦ Svendborg, V. Westermann, 1904. 16 sider
1906 Senere udgave: Fabrikanten. Roman af Georges Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ Herning, Eksprestrykkeriet ved C.F. Kjærsgaard, 1906. ? sider
1906 Senere udgave: Fabrikanten. Oversat fra Fransk. ♦ Forlagskompagniet, 1906. 28 sider
1909 Senere udgave: Fabrikanten. Roman. Oversat fra fransk. ♦ Flor, 1909. 311 sider
1913 Senere udgave: Fabrikanten. Med Tegninger af K. Hansen-Rejstrup. ♦ Forlaget Danmark, 1913. 384 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton (ikke trykt som bogsider) i Dagens Nyheder fra 17-11-1881. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton (samme som i Dagens Nyheder) i Folkets Avis fra 18-11-1881 til 13-2-1882. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 15-6-1882, side 3 [Anmelselse, signeret a [alfa]] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ohnet, Georges: Grevinde Sarah. Overs. med Forfatterens Tilladelse. ♦ 1883. 419 sider (1883, roman) EMP4500
originaltitel: Les batailles de la vie. La comtesse Sarah, 1883
del af: Nationaltidende
Detaljer
oversat af Anonym
1894 Senere udgave: Grevinde Sarah. Roman. ♦ Holbæk, [Holbæk Amts Avis], 1894. 600 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse?) i Nationaltidende, Morgen, fra 6-12-1882 til 4-4-1883, i 96 afsnit, ikke trykt med sidetal. Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ohnet, Georges: Steenbruddet. ♦ Carl Lund, 1887. 1.-2. Del, 239 + 207 sider (1887, roman) EMP4501
originaltitel: Les batailles de la vie. La grande marnière, 1885
del af: Søndags-Posten
del af: Dagbladet
Detaljer
oversat af Anonym
1898 Senere udgave: Det store Stenbrud. Roman af G. Ohnet. Oversat af Lauritz Swendsen. Feuilleton til "Kolding Avis". ♦ Kolding, Trykt i "Kolding Avis" Bogtrykkeri, 1898. ? sider
1899 Senere udgave: Det store Stenbrud. Roman. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1899. 433 sider
 Trykt i periodicum Ohnet, Georges: Doktor Rameau (1889, roman)
originaltitel: Le Docteur Rameau, 1888
del af: Fyens Stiftstidende
del af: Adresseavisen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Fyens Stiftstidende fra 31-1-1889 til 2-4-1889 i 47 afsnit, trykt uden sidetal.
 note om føljeton Føljeton i Adresse-Avisen 1906.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ohnet, Georges: Opofrende Kjærlighed (1889, roman) EMP4502
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum Ohnet, Georges: Sommerfuglen (1889-90, novelle(r))
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i: Illustreret Tidende, årgamg 31 (1889-90), nr. 26 (30-3-1890), side 307 og 309.
 url Fuld visning af den danske oversætte fra Illustreret Tidende. Link til ekstern webside www.illustrerettidende.dk
 Bog Ohnet, Georges: Hun vil. (Volonté). Roman. ♦ Wilhelm Priors Hofboghandel, 1889 (1889, roman)
originaltitel: Les batailles de la vie. Les volonté, 1888
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
1895 Senere udgave: En Kvindes Villie. ♦ 1895. 599 sider. (5Øres Folkebibliothek, 1. Aarg.)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton (måske i anden oversættelse) i Jyllandsposten fra 12-4-1888 til 13-7-1888 (580 sider).
 note til oversat titel Første linier (Jyllandsposten): Klokken var halv otte. Nattens Slør lagde sig over den hendøende Aftenrøde. Paa Boulevarderne bølgede den travle Menneskemængde frem og tilbage som en Flod, naar Færdslen et Øjeblik blev standset ved Salget af Aftenbladene foran en Kiosk.
 Bog Ohnet, Georges: I Hadets Skyldbog. Roman. [Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen]. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1893. Del 1-2, 248 + 290 sider (1893, roman) EMP4503
originaltitel: Les batailles de la vie. Dette de haine, 1891
del af: Aalborg Stiftstidende
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1893 Senere udgave: I Hadets Skyldbog. Roman. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. Føljeton til "Hørsholm Avis". ♦ Hørsholm, 1893. Del 1-2, 131 + 152 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aalborg Stiftstidende 1893.
 Bog Ohnet, Georges: I Hadets Skyldbog. Roman. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. Føljeton til "Hørsholm Avis". ♦ Hørsholm, 1893. Del 1-2, 131 + 152 sider (1893, roman) EMP4503
del af: Hørsholm Avis
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1893 1. udgave: I Hadets Skyldbog. Roman. [Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen]. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1893. Del 1-2, 248 + 290 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Hørsholm Avis 1893.
 Bog Ohnet, Georges: Grevinde Sarah. Roman. ♦ Holbæk, [Holbæk Amts Avis], 1894. 600 sider (1894, roman) EMP4504
del af: Holbek Amts-Avis
Detaljer
oversat af Anonym
1883 1. udgave: Grevinde Sarah. Overs. med Forfatterens Tilladelse. ♦ 1883. 419 sider
kollaps Noter
 note til titel Let bearbejdelse af oversættelsen fra 1883.
 Bog Ohnet, Georges: Gammelt Had. Roman. Overs. af Elisabeth Schøyen - Fyrstinde Gonzana. ♦ 1895. 210 sider (1895, roman) EMP4505
originaltitel: Les batailles de la vie. Les vieilles rancunes, 1894
oversat af Elisabeth Schøyen (1852-1934, sprog: norsk)
 Bog Ohnet, Georges: En Kvindes Villie. ♦ 1895. 599 sider. (5Øres Folkebibliothek, 1. Aarg.) (1895, roman) EMP4506
serietitel: 5-Øres Folkebibiothek, 1
Detaljer
oversat af Anonym
1889 1. udgave: Hun vil. (Volonté). Roman. ♦ Wilhelm Priors Hofboghandel, 1889
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. ♦ Kjøbenhavn, R. Stjernholm, [1896]. 245 sider (1896, roman) EMP4507 👓
del af: Roman-Bazar
Detaljer
oversat af Anonym
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Salmonsen, 1882. 380 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Første sætning: En klar Oktoberdag 1880 sad en ung Mand i elegant Jagtdragt i Udkanten af en af de smukke Egeskove, som bedækkede Jurabjergenes Skraaninger.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse opført med seriebetegnelsen: "Roman-Bazar".
 Bog Ohnet, Georges: Spildt Rigdom. Paa Dansk ved L. Just Nielsen. ♦ 1896. 365 sider (1896, roman) EMP4508
originaltitel: Les batailles de la vie. L'inutile richesse, 1896
Detaljer
oversat af Lauritz Justnielsen (1867-1923)
1896 Senere udgave: Unyttig Rigdom. Roman. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1896. 448 sider
 Bog Ohnet, Georges: Unyttig Rigdom. Roman. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1896. 448 sider (1896, roman) EMP4509
Detaljer
oversat af Anonym
1896 1. udgave: Spildt Rigdom. Paa Dansk ved L. Just Nielsen. ♦ 1896. 365 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton, anden oversættelse, i Aalborg Stiftstidende 1896.
 Bog Ohnet, Georges: Præsten fra Favières. Roman. "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri, 1897. 1.-2. Del, 256 + 180 sider (1897, roman) 👓
originaltitel: Le couré de Favières, 1897
del af: Jyllandsposten
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Føljeton i Jyllandsposten fra 14-12-1897 til 17-2-1898.
 Trykt i periodicum Ohnet, Georges: Salon-Svindleren. Moderne Pariserroman (1898, roman) 👓
originaltitel: Roi de Paris, 1898
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i: Hver 8. Dag, [4. Aargang] 1897-98, fra nr. 27 (2-4-1898), side 429-30, 438-39, 453-55, 468-71, 485-87, 502-03, 523-24, 534-35, 550-52, 565-66, 583-84, 605-06, 620-21, 634-35, 652-53, 662, 681-82, 701-02, 715, 726-27, 742-43, 759, 780, 795-96, 808-09, 822-23, Aargang 1898-99: side 8-10, 23-26, 40-42, 59-60, 74-76, 91-92, 103-07. 121-24.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1923 (stumfilm). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Ohnet, G.: Det store Stenbrud. Roman af G. Ohnet. Oversat af Lauritz Swendsen. Feuilleton til "Kolding Avis". ♦ Kolding, Trykt i "Kolding Avis" Bogtrykkeri, 1898. ? sider (1898, roman)
del af: Kolding Avis
Detaljer
oversat af Lauritz Swendsen (1864-1944)
1887 1. udgave: Steenbruddet. ♦ Carl Lund, 1887. 1.-2. Del, 239 + 207 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Kolding Avis 1898.
 Bog Ohnet, Georges: Det store Stenbrud. Roman. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1899. 433 sider (1899, roman) EMP4510
del af: Aalborg Stiftstidende
Detaljer
oversat af Anonym
1887 1. udgave: Steenbruddet. ♦ Carl Lund, 1887. 1.-2. Del, 239 + 207 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bearbejdelse af oversættelse udgivet i Kristiania, 1885.
 note om føljeton Føljeton i Aalborg Stiftstidende 1899.
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. Roman. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [u.å.]. 411 sider (1900, roman) EMP4512
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Salmonsen, 1882. 380 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Føljetontryk. Ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse. Oversættelsen forskellig fra de andre udgaver.
 note til oversat titel Følge Det kgl. Biblioteks katalogisering er udgivelsen fra år 1900.
 Bog Ohnet, Georges: Jacqueline. Roman. ♦ [Politiken], 1900. 418 sider (1900, roman) EMP4511
originaltitel: ?
del af: Politiken
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse.
 note om føljeton Føljeton i Politiken fra 23-4-1900.
 Trykt i periodicum Ohnet, Georges: Den mystiske Dame. Roman af Georges Ohnet (1900, roman)
originaltitel: Les batailles de la vie. Le ténebreuse
del af: Dagens Nyheder
del af: Berlingske Tidende
del af: Fyens Stiftstidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om føljeton Føljeton i Dagens Nyheder fra 2-11-1900 til 27-2-1901 i 89 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt (anden oversættelse) i Berlingske Tidende, Aften, Nr. 215 (13-9-1901), under titlen: Den Uopdagelige. Roman i tre Dele. Fuld visning af oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til oversat titel Berlingske Tidende 14-3-1901, note side 2: Vor Feuilleton. Da vi ere blevne satte i Kundskab om, at den Roman af Georges Ohnet, vi igaar paabegyndte i vore Feuilleton, tidligere er bragt i Oversættelse af et andet Blad, standse vi denne og paa begynde idag under Titelen "Miskjendt", en Roman af den østerigske Forfatter Ludwig Ganghofer.
 note til oversat titel Føljeton (anden oversættelse) i Fyens Stiftstidende fra 3-3-1903 under titlen: Den lyssky Dame. Fuld visning af oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Ohnet, Georges: De to Fædre. Roman af Georges Ohnet. ("Dannebrog"s Føljeton). ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos O.C. Olsen & Co. [ikke i boghandlen], 1901. [Bind] I-III, 71 + 178 + 226 sider (1901, roman) 👓
originaltitel: Les batailles de la vie. Le brasseur d'affaires, 1901
del af: Dannebrog
Detaljer
oversat af Anonym
1901 Senere udgave: De to Fædre. Roman af Georges Ohnet. "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1901. 424 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 kun anført som bestående af bind I-II med henholdsvis 178 og 226 sider.
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Dannebrog fra 11-7-1901. (Andel Del fra 20-7-1901, Tredje Del fra 11-8-1901). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Ohnet, Georges: De to Fædre. Roman af Georges Ohnet. "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1901. 424 sider (1901, roman) 👓
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
1901 1. udgave: De to Fædre. Roman af Georges Ohnet. ("Dannebrog"s Føljeton). ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos O.C. Olsen & Co. [ikke i boghandlen], 1901. [Bind] I-III, 71 + 178 + 226 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Fraklipningsføljeton (anden oversættelse) i Jyllandsposten fra 19-12-1901. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ohnet, Georges: Vejen til Hjærtet (1902, roman)
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. ♦ Svendborg, V. Westermann, 1904. 16 sider (1904, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Salmonsen, 1882. 380 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Ufuldendt.
 Bog Ohnet, Georges: Lykkens Veje (1904, roman)
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra 20-9-1904 til 8-11-1904.
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. Roman af Georges Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Ribe], [Ribe Stifts-Tidende], [1904]. 411 sider (1904, roman) EMP4512
del af: Ribe Stifts Tidende
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Salmonsen, 1882. 380 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Ribe Stifts-Tidende fra 23-1-1904 til 24-3-1904. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. Roman af Georges Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Holstebro], [Holstebro Avis], [1904]. ? sider (1904, roman) EMP4512
del af: Holstebro Avis
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Salmonsen, 1882. 380 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om føljeton Fraklipningsføljeton (samme sats som i Ribe Stiftstidende) i Holstebro Avis fra 3-3-1904. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. Roman af Georges Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Nykøbing F.], [Lollands-Falsters Stifts-Tidende], [1904]. ? sider (1904, roman) EMP4512
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Salmonsen, 1882. 380 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om føljeton Fraklipningsføljeton (samme sats som i Ribe Stiftstidende) i Lollands-Falsters Stifts-Tidende fra 15-3-1904. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. Oversat fra Fransk. ♦ Forlagskompagniet, 1906. 28 sider (1906, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Salmonsen, 1882. 380 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Ufuldendt, kun 1. Hefte udkom.
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. Roman af Georges Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ Herning, Eksprestrykkeriet ved C.F. Kjærsgaard, 1906. ? sider (1906, roman) EMP4512
del af: Herning Avis
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Salmonsen, 1882. 380 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om føljeton Fraklipningsføljeton (samme sats som i Ribe Stiftstidende) i Herning Avis fra 16-6-1906. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. Roman. Oversat fra fransk. ♦ Flor, 1909. 311 sider (1909, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Salmonsen, 1882. 380 sider
 Bog Ohnet, Georges: Carvayans Hævn. Roman. ♦ Universalforlaget, 1910. 282 sider (1910, roman)
oversat af Anonym
 Bog Ohnet, Georges: Fyrst Pahnin (1910, roman)
serietitel: Illums Bibliothek, 1
 Bog Ohnet, Georges: Den graa Dame. Kriminalroman. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ Rønne, "Bornholms Tidende"s Bogtrykkeri (M.M. Smidt), 1910. (1910, roman)
originaltitel: La dame en gris, 1895
del af: Bornholms Tidende
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Bornholms Tidende fra 10-9-1910.
 Bog Ohnet, Georges: Skilte Veje (1910, roman)
 Bog Ohnet, Georges: Kærligheden sejrer (1911, roman)
 Bog Ohnet, Georges: Den sidste Kærlighed. Roman af Georges Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Københavns Amts Avis], 1911. 390 sider (1911, roman)
originaltitel: Les batailles de la vie. Dernier amour, 1889
del af: Kjøbenhavns Amts Avis
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Kjøbenhavns Amts Avis fra 20-6-1911 til 18-8-1911. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ohnet, Georges: Et Finansgeni (1912, roman)
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. Med Tegninger af K. Hansen-Rejstrup. ♦ Forlaget Danmark, 1913. 384 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Salmonsen, 1882. 380 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Ohnet, Georges: MarthaSkuespil i 4 Akter af Georges Ohnet. Oversat af Richard Kaufmann
oversat af Richard Kaufmann (1846-1894)
(premiere 12-10-1882 på Folketeatret)
Ohnet, Georges: Sergius PaninSkuespil i 5 Akter af Georges Ohnet. Oversat af Erik Bøgh
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
(premiere 06-11-1882 på Casino)
Ohnet, Georges: FabrikantenSkuespil i 4 Akter af Georges Ohnet. Oversat af Poul Nielsen
oversat af Poul Nielsen, f 1862 (1862-1931)
(premiere 26-04-1885 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 31)
Ohnet, Georges: Det store KalkbrudFolkekomedie i 5 Akter (8 Tableauer) af Georges Ohnet. Oversat af C.V. Driebein
oversat af C.V. Driebein (1836-1907)
(premiere 15-09-1889 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden