Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Heinrich Müller (1766-1833)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym [Müller, Henr.]: Paulowna eller Den ulykkelige Pige i Gravkapellet under det brændende Moskau. En sand Tildragelse fra Napoleons Felttog i Rusland. Overs. af J. P. Thomsen [ie: P.S. Martin]. ♦ 1827. Deel 1-3, 216 + 188 + 146 sider (1827, roman) EMP2494 BD4:sp467
originaltitel: Paulowna, 1817
oversat af Peter Salomon Martin (1760-1830)
 Bog Müller, Henr.: Fængslet paa Munkholm eller Storcantsler Griffenfelds Fald, Bod og Anger i Danmarks Konges Christian den Femtes Regjerings Tid. Paa Dansk af H. F. Martensen. ♦ 1828. Deel 1-2, 168 + 160 sider (1828, roman) EMP2495 BD4:sp467
originaltitel: Der Kerker zu Munkholm, 1827
Detaljer
oversat af Henrik Frederik Martensen, f 1801 (f. 1801)
1829 Senere udgave: Fængslet paa Munkholm eller Storcantsler Griffenfelds Fald, Bod og Anger i Danmarks Konges Christian den Femtes Regjerings Tid. Paa Dansk med Tilladelse af den forrige Udgaves Oversætter, af T. Ph. Hansen [ie: Joh. Werfel]. ♦ 1829. Deel 1-2, 176 + 167 sider
 Bog Müller, Heinrich: Fængslet paa Munkholm eller Storcantsler Griffenfelds Fald, Bod og Anger i Danmarks Konges Christian den Femtes Regjerings Tid. Paa Dansk med Tilladelse af den forrige Udgaves Oversætter, af T. Ph. Hansen [ie: Joh. Werfel]. ♦ 1829. Deel 1-2, 176 + 167 sider (1829, roman) EMP2496 BD4:sp467
Detaljer
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
1828 1. udgave: Fængslet paa Munkholm eller Storcantsler Griffenfelds Fald, Bod og Anger i Danmarks Konges Christian den Femtes Regjerings Tid. Paa Dansk af H. F. Martensen. ♦ 1828. Deel 1-2, 168 + 160 sider

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden