Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Karl Borromäus von Miltitz (1780-1845)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Miltitz, Carl Boromæus v.: Møllen i Bjergkløften. Oversat af Th. Overskou. Kbh., 1833. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 46) (1833, dramatik) BDsupp:sp791
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:046
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
 Bog Miltitz, C. B. v.: [indgår i antologien: Noveller [b]] Pellegrin. En Fortælling (1854, novelle(r)) EMP 44

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(tekst)Møllen i BjærgkløftenSyngestykke i 2 [ved 2. Forestilling: i 3] Akter, Musiken af Karl Reisziger, Teksten af Carl Boromäus v. Miltitz. Oversat af Th. Overskou, Dansen af P. Funck
musik af Carl Gottlob Reißiger (1798-1859, sprog: tysk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
(premiere 14-03-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden