Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Louis J. Milon (1765-1849)

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Tekster Milon, L. J.: Carnavalet i Venedig (1823, tekster)
 Tekster Milon: Nina eller Den Vanvittige af Kjærlighed. Indrettet for den danske Skueplads af [Ant. Aug.] Bournonville. Kbh., 1834 (1834, ballet) BDsupp:sp801
originaltitel: Nina, ou la Folle par amour, 1813
bearbejdelse_teater: August Bournonville (1805-1879)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Milon, Louis J.: Karneval i Venedigeller Kærlighed paa Prøve, pantomimisk Ballet i 2 Akter af L.J. Milon, indrettet af P. Larcher, Musiken af Persuis og Rodolphe Kreutzer
af Peter Larcher (1801-1847)
(premiere 22-12-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 23)
Milon, Louis J.: Ninaeller Den Vanvittige af Kærlighed, pantomimisk Ballet i 2 Akter af Milon, arrangeret for den danske Scene af Aug. Bournonville, Musiken af Persuis
af August Bournonville (1805-1879)
(premiere 30-09-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 27)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden