Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

August Gottlieb Meissner (1753-1807)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym [Meissner, Aug. Gottl.]: Den besynderlige Kone. En virkelig Tildragelse; eller Exempel paa et Fruentimmer, hvis Lige i Ædelmodighed fra Verdens Skabelse indtil vore Tider ikke har været til. ♦ 1785. 16 sider (1785, novelle(r)) EMP2456 BD4:sp467
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingerne: Skizzen, 1778-80.
 note til oversat titel Side 2: [Meissners introduktion til fortællingen].
 Bog Meissner, A. G.: Fortællinger og Dialoger. Overs. af det Tydske [ved J. Werfel]. ♦ 1785-90. Hæfte 1-3, 144 + 150 + 190 sider (1785-90, novelle(r)) EMP2457 BD4:sp466
Detaljer
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
kollaps Noter
 note til oversat titel På tysk trykt i samlingen: Erzählungen und Dialogen, 1781-89. [Bd.] 1-3.
kollaps Indhold

[1a] Meissner, A. G.: Melais Hund. [Dialog] (1785, novelle(r))
originaltitel: Der Hund des Melai
kollaps Noter

[1b] Meissner, A. G.: Besøget efter Døden. [Dialog] (1785, novelle(r))
originaltitel: Der Besuch nach dem Tode
kollaps Noter

[1c] Meissner, A. G.: Gustav Lindau, eller den Mand, som ikke vil taale Misundelse. Et Stykke af Branco's Reise-Journal. [Fortsættes] (1785, novelle(r))
originaltitel: Gustav Lindau
1785? i: Fortællinger og Dialoger [2a] Samhørende, fortsættes af (2. del): Gustav Lindau. (Fortsættelse og Slutning)
kollaps Noter

[1d] Meissner, A. G.: Berwig og Stiernen, Jupiter. En Dialog for dem, der føle sig miskiendte (1785, novelle(r))
originaltitel: Belwig und der Stern des Jupiters
kollaps Noter

[2a] Meissner, A. G.: Gustav Lindau. (Fortsættelse og Slutning) (1785?, novelle(r))
1785 i: Fortællinger og Dialoger [1c] Samhørende, 2. del af: Gustav Lindau, eller den Mand, som ikke vil taale Misundelse. Et Stykke af Branco's Reise-Journal. [Fortsættes]

[2b] Meissner, A. G.: Kongen i Bordellet. Farce af Kong Karl den Andens Historie [dialog] (1785?, novelle(r))
originaltitel: Der König im Bordell
kollaps Noter

[2c] Meissner, A. G.: Wilhelm von Albanaks Døttre (1785?, novelle(r))
originaltitel: Die Töchter Wilhelms von Albanak
kollaps Noter

[2d] Meissner, A. G.: Giaffar og Abassa, eller Barmeciderne (1785?, novelle(r))
originaltitel: Giaffar und Abassah, oder die Barmeciden
kollaps Noter

[3a] Meissner, A. G.: Spidsrødderne. Endnu et Fragment af Brankos Reisejournal (1790, novelle(r))
originaltitel: Die Spiesruthen
kollaps Noter

[3b] Meissner, A. G.: Hudflettelsen. Endnu et Fragment af Brankos Haandskrifter, og et Sidestykke til det foregaaende (1790, novelle(r))
originaltitel: Der Stokschilling
kollaps Noter

[3c] Meissner, A. G.: Scipio og Allucius. [dialog] (1790, dramatik)
originaltitel: Scipio und Allucius
kollaps Noter

[3d] Meissner, A. G.: Erkebiskop Cranmers sidste Nat (1790, novelle(r))
originaltitel: Erzbischofs Cranmers lezte Nacht
kollaps Noter
 Bog Meiszner, A. G.: Carl Wineck. Eine Erzählung. ♦ Kopenhagen, Ole Hagelund, 1787. 100 sider (1787, roman) BD4:sp467
originaltitel: Geschichte der Familie Frink. Erster Theil, 1779
Detaljer
1799 Senere udgave: Carl Wineck. En Fortælling. Overs. af H. ♦ Kbh., Schubothe, 1799. 153 sider
kollaps Noter
 note til titel Separat udgave af 1. del af Geschichte der Familie Frink under titlen Carl Wineck.
 anmeldelse Allgemeine Literatur-Zeitung, 1788, Numero 65a, 15ten März (15-3-1788), spalte 701-03 [Anmeldelse].  Link til ekstern webside http://books.google.dk/books?id=iSVRAAAAYAAJ&pg=PT277
 Bog Meiszner, A. G.: Carl Wineck. En Fortælling. Overs. af H. ♦ Kbh., Schubothe, 1799. 153 sider (1799, roman) EMP2458 BD4:sp467
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
1787 1. udgave: Carl Wineck. Eine Erzählung. ♦ Kopenhagen, Ole Hagelund, 1787. 100 sider
 Bog Meiszner, A. G.: Luise, Grevinde af H***berg. En sand Tildragelse. Overs. af Tydsk. ♦ 1799. 118 sider (1799, roman) EMP2459 BD4:sp467
originaltitel: Louise Gräfin in H***berg, 1798
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes også med titelbladet: Nytaarsgave for Ægtefolk og ømme Mødre af Meissner. [Uden år][Opført i Bibliotheca Danica, spalte 466].
 Bog Meiszner, A. G.: Bianka Capello. Overs. efter den tredie forbedrede Udgave af A. C. Alstrup. ♦ Schubothe, 1800. 379 sider (1800, roman) EMP2460 BD4:sp467
originaltitel: Bianca Capello, 1785
Detaljer
oversat af Andreas Christian Alstrup (1763-1821)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indeholder første del af romanen.
 Note (andet) Baumgärtner, Friedrich Gotthelf: Gustav Adolph Sverrigs Konge, som Ven og Elsker. I Smag af Meissners Alcibiades udarbejdet af Friedrich Gotthelf Baumgärtner. Overs. af M. Tøxen. ♦ 1803. 104 sider (1803, roman) EMP1653 BD4:sp454
originaltitel: Gustav Adolf als Freund und Liebender, 1801
Detaljer
af Friedrich Gotthelf Baumgärtner (1759-1843, sprog: tysk)
oversat af Manasse Tøxen (1768-1812)
andet: Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
kollaps Noter
 note til oversat titel Af oversætteren tilegnet: Deres Højvelbaarenhed Herr Kammerherre J.F. de Lindencrone".
 note til oversat titel 1 upagineret side: Forfatterens Fortale.
 Bog Meisner: [indgår i antologien: Det menneskelige Hjertes Forvildelser [c]] Mathilde. En sand Historie (1806, novelle(r)) EMP1573
 Bog Meisner: [indgår i antologien: Det menneskelige Hjertes Forvildelser [a]] Den Ulykkelige (1806, novelle(r)) EMP1573
 Tekster Meiszner, A. G.: Sande Historier (1816, tekster)
 Bog Meiszner, A. G.: Kriminalhistorier. Overs. af C. V. P. Birkerod. ♦ 1817. Hefte 1-3, [fortløbende paginering], ? sider (1817, novelle(r)) EMP2461 BD4:sp467
Detaljer
oversat af C.V.P. Birkerod (1795-1820)
kollaps Indhold

[a] Meiszner, A. G.: Den blodige Jesanack (1817, novelle(r))
[b] Meiszner, A. G.: Fransk Justitsmord (1817, novelle(r))
[c] Meiszner, A. G.: Den efter alle Omstændigheders Overeensstemmelse og hans egen Overbevisning, for Morder anseete, og dog uskyldige Mand (1817, novelle(r))
[d] Meiszner, A. G.: Parykken. (Engelsk Kriminalhistorie) (1817, novelle(r))
[e] Meiszner, A. G.: Strømpebaandene (1817, novelle(r))
[f] Meiszner, A. G.: En Røver, fordi det menneskelige Selskab udstødte ham uden Brøde (1817, novelle(r))
[g] Meiszner, A. G.: Morderen der gjør sig Umage, for at finde en Grund til at begaae et Mord (1817, novelle(r))
[h] Meiszner, A. G.: Hundesadleren og Linnedvæveren (1817, novelle(r))
[i] Meiszner, A. G.: Falskmyntner, Meeneder, Bedrager - efter Skinnet (1817, novelle(r))
[j] Meiszner, A. G.: Tredobbelt Mord af Pengegjerrighed (1817, novelle(r))
 Bog Meissner, A. G.: [indgår i antologien: Nytaarsgave for 1821 [a]] Kjerligheds Oprindelse. Skizze (1821, novelle(r)) EMP 10 BD4:sp161
oversat af Th.H. Erslew (1803-1870)
 Bog Meissner, A. G.: Fabler for Ungdommen. Oversat af det Tydske af Ludvig Fasting. ♦ Kbh., 1822. M. 8 illum. Kobb. (1822, novelle(r))
oversat af Ludvig Fasting (1789-1863)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden