Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Thomas Peter Krag (1868-1913)

Sprog: norsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Krag, Thomas P.: Ensomme Mennesker. Lo og andre Fortællinger. ♦ Cammermeyer, 1893. 113 sider (1893, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Andreas Bloch (1860-1917, sprog: norsk)
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Med et titelbillede af A. Bloch.
 anmeldelse eller omtale Social-Demokraten 22-2-1893, side 1 [Anmeldelse].
 anmeldelse eller omtale Jyllandsposten 14-9-1893, side 1 [Anmeldelse, signeret: A.].
 Bog Krag, Thomas P.: Mulm. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1893. [1] 208 sider (1893, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Indhold

[s001] Krag, Thomas P.: Den døde. Side [1]-92 (1893, novelle(r))
[s093] Krag, Thomas P.: En Uvejrsnat. Side [93]-109 (1893, novelle(r))
[s111] Krag, Thomas P.: Fra Ødevidden. Side [111]-208 (1893, novelle(r))
[s113] Krag, Thomas P.: Natur. Side [113]-33 (1893, novelle(r))
[s134] Krag, Thomas P.: Kain. Side [134]-39 (1893, novelle(r))
[s140] Krag, Thomas P.: Lydhør. Side [140]-49 (1893, novelle(r))
[s150] Krag, Thomas P.: En fremmed. Side [150]-60 (1893, novelle(r))
[s161] Krag, Thomas P.: Da Far Jon Drange sagde Farvel. Side [160]-65 (1893, novelle(r))
[s166] Krag, Thomas P.: Hr. Lunge. Side [166]-78 (1893, novelle(r))
[s179] Krag, Thomas P.: Når Dagen dør. Side [179]-86 (1893, novelle(r))
[s187] Krag, Thomas P.: Et Eventyr. Side [187]-91 (1893, novelle(r))
[s192] Krag, Thomas P.: Marie. Side [192]-208 (1893, novelle(r))
 Dramatik Krag, Thomas P.: Kong Aagov. Drama i tre Akter (1894, dramatik)
Detaljer
1908 Senere udgave: Kong Aagov. Drama i tre Akter. Ny og omarbejdet Udgave
 Bog Krag, Thomas P.: Kobberslangen. Roman (1895, roman)
Detaljer
1919 Senere udgave: Kobberslangen
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1898.
 anmeldelse eller omtale Lolland-Falsters Stifts-Tidende 24-12-1895, side 2 [Anmeldelse].
 Bog Krag, Thomas P.: Ada Wilde. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 325 [1] sider (1896, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag, 1896.
 note om oplag 3. Oplag, 1897.
 url Fuld visning af bogen, Andet Oplag, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse eller omtale Politiken 14-11-1896, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog Krag, Thomas P.: Ulf Ran. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1897. 236 sider (1897, roman) 👓
Detaljer
1914 Senere udgave: Ulf Ran. Roman. ♦ Gyldendal, 1914. 224 sider. (Gyld.Bibl.Udg.)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2. Oplag, 1897.
 note til titel 3. Oplag, 1898.
 note til titel Fuld visning på: Nationalbiblioteket.  Link til ekstern webside http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009021803013
 Bog Krag, Thomas P.: Tusmørke (1898, roman)
 Bog Krag, Thomas P.: Fru Beates Hus. Roman. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. 226 sider (1898, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Krag, Thomas P.: Enken (1899, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Politiken 4-12-1899, side 1-2 [Anmeldelse, signeret S.L.].
 Tekster Krag, Thomas P.: Hjem (1900, tekster)
 Tekster Krag, Thomas P.: »Det Glade Hjørne« (1901, tekster)
 Tekster Krag, Thomas P.: Jon Græff (1903, tekster)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 22
 Tekster Krag, Thomas P.: Sorte Skove (1903, tekster)
 Tekster Krag, Thomas P.: Ægtemænd og Lygtemænd (1904, tekster)
 Bog Krag, Thomas P.: Gunvor Kjeld. Præstens Datter. Roman. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 384 sider (1904, roman)
Detaljer
1910 Senere udgave: Gunvor Kjeld. Præstens Datter. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. 223 sider. (Gyld. Bibl. Udg.)
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag, 1905.
 note til titel Tredie Oplag, 1905.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse eller omtale Politiken 17-12-1904, B, side 1 [Anmeldelse, signeret S.L.].
 Tekster Krag, Thomas P.: Ildliljen (1905, tekster)
 Tekster Krag, Thomas P.: Stenbænken (1905, tekster)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 29
 Tekster Krag, Thomas P.: Maagereden (1906, tekster)
 Tekster Krag, Thomas P.: Det Allerhelligste (1907, tekster)
 Trykt i periodicum Krag, Thomas: En Hemmelighed. Illustreret af Sophus Jürgensen. Side 99-107 (1907, dramatik) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Sophus Jürgensen (1873-1958)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 3, December 1907, side 99-107.
 Tekster Krag, Thomas P.: Offerlam. ♦ 1907. 221 sider (1907, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 12 (Marts), side 255 [2. Oplag, anmeldelse].
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 12 (Marts), side 265, [2. Udgave] Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 Trykt i periodicum Krag, Thomas: Vissent liv. Illustreret af Th. Iversen. Side 2-9 (1907, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Th. Iversen, f 1878 (1878-1940)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 1, Oktober 1907, side 2-9.
 Bog Krag, Thomas: [indgår i antologien: Klare Druer [s019]] Djævlebesættelse (1907, novelle(r)) 👓
 Tekster antologi: Julehistorier. Fortællinger. ♦ 1908. 160 sider, illustreret (1908)
Detaljer
af Nicolaj Bøgh (1843-1905)
kollaps Indhold

[s007] Møller, Isted: Den Stærkeste. Side 7-31 (1908, novelle(r))
af O. Isted Møller (1850-1913)

[s041] Janssen, Børge: Bianca della Porta. Side 41-51 (1908, novelle(r))
af Børge Janssen (1867-1933)

[s076] Lemche, Gyrithe: Kongens Kane. Side 76-79 (1908, novelle(r))
af Gyrithe Lemche (1866-1945)

[s112] Ibsen, Aage: Gensyn. Side 112-29 (1908, novelle(r))
af Aage Ibsen (1847-1915)
 Bog Krag, Thomas P.: Kong Aagov. Drama i tre Akter. Ny og omarbejdet Udgave (1908, dramatik)
Detaljer
1894 1. udgave: Kong Aagov. Drama i tre Akter
 Tekster Krag, Thomas P.: Tubal den fredløse (1908, tekster)
 Bog Krag, Thomas: Mester Magius. ♦ 1909. 248 sider (1909, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 6 (Februar), side 131 [Anmeldelse].
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 6 (Februar), side [136], 1909-udgaven, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Krag, Thomas: Gunvor Kjeld. Præstens Datter. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. 223 sider. (Gyld. Bibl. Udg.) (1910, roman) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1904 1. udgave: Gunvor Kjeld. Præstens Datter. Roman. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 384 sider
kollaps Noter
 note til titel Efter Fortællinger 3die Oplag (1905).
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Tekster Krag, Thomas: Vej og Vidde (1910)
 Tekster Krag, Thomas: Fortællinger fra Kakkelovnskrogen (1911)
 Bog antologi: Nordiske Noveller. Literært Julehefter 1911. (Redigeret af T. Vogel-Jørgensen). M. Illustr. ♦ Dansk literært Forlag, 1911. 46 sider (1911, roman)
Detaljer
redigeret af T. Vogel-Jørgensen (1891-1972)
af Emmy Drachmann (1854-1928)
af Anders W. Holm (1878-1959)
af Christian Houmark (1869-1950)
af Henning Berger (1872-1924, sprog: svensk)
af Flemming Algreen-Ussing (1885-1927)
af Harald Raage (1883-1951)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 30-11-1911, trykt i 6000 eksemplarer.
 anmeldelse eller omtale Jyllandsposten 12-12-1911, side 4 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s010] Wied, Gustav: Miraklet. Et Sindbillede. Side 10-13. [Illustreret af Luplau Janssen] (1911, novelle(r))
af Gustav Wied (1858-1914)
illustrationer af Luplau Janssen (1869-1927)
1914 indgår i: Imellem Slagene [f] Senere udgave: Miraklet

[s024] Jensen, Thit: Hvem var den anden? Side 24-30. [Illustreret af Gustav Fenger] (1911, novelle(r))
af Thit Jensen (1876-1957)
illustrationer af Gustav Fenger (1887-1958)
1955 indgår i: Spøgelseskareten [s009] Senere udgave: Hvem var den anden? Side 9-19
1967 indgår i antologien: Den levende døde [g] Senere udgave: Hvem var den anden? Side 127-38
 Bog Krag, Thomas: Frank Hjelm. Historien om en Hjemløs. Kristiania, Gyldendal, 1912. 348 sider (1912, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 3. Oplag, 1912.
 note til titel 4. Oplag, 1917, 200 sider.
 anmeldelse eller omtale Politiken 26-12-1912, side 8 [Anmeldelse, signeret S.L.].
 Bog Krag, Thomas: Ulf Ran. Roman. ♦ Gyldendal, 1914. 224 sider. (Gyld.Bibl.Udg.) (1914, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1897 1. udgave: Ulf Ran. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1897. 236 sider
kollaps Noter
 note til titel Efter Romanens 3. Opl. 1898.
 Tekster Krag, Thomas: En Øglerede (1915)
 Bog Krag, Thomas: Kobberslangen (1919)
Detaljer
1895 1. udgave: Kobberslangen. Roman
 Bog Krag, Thomas: Ada Wilde (1922, roman)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden