Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Karl von Holtei (1798-1880)

Sprog: tysk
(henvisning) Holtey, Karl von

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Holtey, C. v.]: Gesänge aus der Liederposse: Die Wiener in Berlin. [Udg. af Theaterdirectionen. Kbh., 1825] (1825, dramatik) BD4:sp356
 Dramatik Holtey, Carl v.: Ørnens Rede. Romantisk comisk Opera i 3 Acter. Musiken af F. Glaeser. [Oversat af C.N. Rosenkilde]. Kbh., 1835. (Det Kgl. Theaters Repertoire, Nr. 69) (1835, dramatik) BDsupp:sp791
originaltitel: Des Adlers Horst, 1832
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:069
oversat af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
musik af Franz Glæser (1798-1861)
 Bog Holtei, K.: Gjøglerliv. Roman i tre Dele. ♦ 1861. Deel 1-3, 261 + 374 + 296 sider (1861, roman) EMP2154
originaltitel: Die Vagabunden, 1852
oversat af Anonym

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Holtei, Karl von: Die Wiener in BerlinLiederposse in 1 Akte von Carl von Holtei (premiere 20-05-1825 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(tekst)Ørnens Rederomantisk komisk Opera i 3 Akter af F. Gläser, Teksten af Carl v. Holtey. Oversat af C.N. Rosenkilde
[På Casino:] Oversat af Torben Krogh
musik af Franz Glæser (1798-1861)
oversat af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
oversat af Torben Krogh (1895-1970)
(premiere 29-05-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 13)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden