Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Theodor Gottlieb von Hippel (1741-1796)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Hippel: Manden efter Klokkeslettet eller den ordentlige Mand. Komedie i een Act. Oversat af det Tydske og indrettet til det danske Theaters Brug af I. H. Urberg. ♦ Steen, 1784. 80 sider (1784, dramatik) BD4:sp356
originaltitel: Der Mann nach der Uhr, 1765
Detaljer
oversat af Iver H. Urberg (f. 1744)
kollaps Noter
 Dramatik Hippel: [Nye Samling af Skuespil [1a]] Manden efter Klokkeslettet eller den ordentlige Mand. Komedie i 1 Act. Oversat af I[ver] H[esselberg] Urberg (1787, dramatik) BD4:sp296
oversat af Iver H. Urberg (f. 1744)
 Bog Hippel, Theodor Gottlieb: Præstefamilien i Kurland. Et Livsbillede fra forrige Aarhundrede uddraget af Hippels "Lebenslaufe nach aufsteigende Linie" ved F. L. Mÿnster. ♦ Wøldike, 1861. Bd. 1-2, 429 + 418 sider (1861, roman) EMP2129
originaltitel: Lebenslaufe nach aufsteigende Linie, 1778-81
Detaljer
oversat af F.L. Mynster (1811-1885)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, side 1-77: Theodor Gottlieb Hippel [med mange citater af hans selvbiografi].
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Deutsches Textarchiv

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Hippel, Theodor Gottlieb von: Manden efter Klokkesletteteller Den ordentlige Mand, Komedie i 1 Akt af Hippel. Oversat af I.H. Urberg
oversat af Iver H. Urberg (f. 1744)
(premiere 27-12-1776 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden